NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky 17.11. 2019

Tuto neděli je sbírka na Charitu. Měsíční sbírka na kostel bude 24. listopadu.

MSKA pobočka Uherský Brod srdečně zve na přednášku P. Libora Všetuly SDB na téma: Život v době internetu. V úterý 19. listopadu 2020 v 19:00 hod. na faře v Uherském Brodě.

V příštím týdnu pokračuje příprava na biřmování. V Suché Lozi se sejdeme ve čtvrtek 21. 11. po mši sv. v učebně, v Bánově v pátek 22. 11. po mši sv. na faře.

O slavnosti Ježíše Krista Krále příští neděli je možno získat plnomocné odpustky při splnění tří obvyklých podmínek. Čtvrtou podmínkou je obnova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu před Nejsvětější svátostí, které společně vykonáme na závěr mše sv.

Fatimský apoštolát ČR srdečně zve na Fatimský den v Pitíně v neděli 24. listopadu 2019. Začátek 15:00 v kostele. Na programu je duchovní slovo, modlitba sv. růžence a mše sv. v 17:00 hod., kterou bude slavit Mons. Pavel Dokládal. Více na plakátku.

Úmysly mší sv. leden–duben 2020 se budou zapisovat v posledním listopadovém týdnu: Bystřice ve středu 27. listopadu a Suchá Loz ve čtvrtek 28. listopadu po mši sv., Bánov pátek 29. listopadu od 16:00 hod. v kostele.

Animátoři Uherskobrodského děkanátu zvou mladé na Církevní Silvestr na téma COSPLAY - "costume play", který se uskuteční 30.11.2019 na Orlovně v Nivnici od 19:30 do 00:00. Čeká vás večer plný zábavy. S kostýmem je vstup levnější. Více info včetně přihlášení http://ubmladez.wz.cz/ nebo www.facebook.com/dekanatub

Velké poděkování všem, kteří pomohli připravit oslavu sv. Martina v naší farnosti.

V sakristii si můžete zakoupit stolní kalendáře na příští rok. Také je k prodeji brožurka Evangelium na každý den – kromě textu evangelia příslušného dne je připojeno krátké zamyšlení. Cena je 99 Kč.

Adventní kalendáře, vydané Pastoračním centrem olomouckého arcibiskupství si můžete vzít na stolku pod kůrem, příspěvek na tisk je 10 Kč. Na každý den jedna myšlenka.

V Bánově sháníme ochotné spolupracovníky ke kostelnické službě. Strýčka Šlahaře čeká v lednu operace kolena bude potřebovat zastoupit a pomoct.

Charita Uherský Brod pořádá akci Dárek na Ukrajinu. Podrobnosti jsou na nástěnce.

Ohlášky 10.11. 2019

Tuto neděli ještě můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě obvyklých tří podmínek (1. sv. smíření + nemít zalíbení v hříchu, – 2. Sv. příjímání – 3. Modlitba na úmysl sv. Otce), je čtvrtou podmínkou návštěva hřbitova a zde modlitba za zemřelé.

Mše sv. pro děti bývají středa, čtvrtek a pátek. Srdečně zvu všechny děti i rodiče. V Bánově je v pondělí 16:30 – 17:30 hod. na faře Žirafínek (původně v pátek), jsou zvány všechny děti od předškoláků výš. Zahrají si hry a připraví písničku, kterou zazpívají při páteční mši sv.

Příští neděli, bude sbírka na Charitu. Měsíční sbírka na kostel bude 24. listopadu.

Charita Uherský Brod pořádá akci Dárek na Ukrajinu. Podrobnosti jsou na nástěnce.

MSKA pobočka Uherský Brod srdečně zve na přednášku P. Libora Všetuly SDB na téma: Život v době internetu. V úterý 19. listopadu 2020 v 19:00 hod. na faře v Uherském Brodě.

Mládež děkanátu Uherský Brod srdečně zve na Duchovní obnova pro mládež s P. Markem Váchou, která se uskuteční ve dnech 22. – 23. 11. 2019 v Uherském Brodě.

Animátoři Uherskobrodského děkanátu zvou mladé na Církevní Silvestr na téma COSPLAY - "costume play", který se uskuteční 30.11.2019 na Orlovně v Nivnici od 19:30 do 00:00. Čeká vás večer plný zábavy. S kostýmem je vstup levnější. Více info o obou akcích včetně přihlášení http://ubmladez.wz.cz/ nebo www.facebook.com/dekanatub

Velké poděkování všem, kteří pomohli připravit oslavu sv. Martina v naší farnosti.

Děti, které se připravují k I. sv. přijímání dostávají samolepky za účast na mši sv.

Úmysly mší sv. leden–duben 2020 se budou zapisovat v posledním listopadovém týdnu.

Ohlášky 3.11. 2019

 

Přijměte pozvání k Dušičkové pobožnosti v neděli 3. 11. 2019:

Bystřice pod Lopeníkem 14.00 v kapli, Suchá Loz 15:00 v hřbitovní kapli

Bánov 16.00 v kostele. Po krátké pobožnosti vyjdeme na hřbitov požehnat hroby.

Ve dnech 1. – 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (1. sv. smíření + nemít sebemenší zalíbení v hříchu, a to ani v lehkém! – 2. Sv. příjímání – 3. Modlitba na úmysl sv. Otce). je čtvrtou podmínkou návštěva hřbitova a zde modlitba za zemřelé.

Schází-li některá z podmínek, jedná se o odpustek částečný. Zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Pamatujme na naše blízké zemřelé.

Ve čtvrtek 7. listopadu jsou zvány k modlitbě sv. růžence přede mší sv. v 16.50 v Suché Lozi maminky a babičky /Hnutí matek/.

V příštím týdnu pokračuje příprava na biřmování. V Suché Lozi se sejdeme ve čtvrtek 7. 11. po mši sv. v učebně, v Bánově v pátek 8. 11. po mši sv. na faře.

Pozvání na Svatomartinské hody v Bánově

Sobota 9. listopadu 2019

17:00 hod. Slavnostní mše sv. ke cti sv. Martina, za účasti svatomartinské družiny /mše sv. se zaměřením na děti, mladé a rodiny/; hlavní celebrant P. Zdeněk Gerhard Klimeš z Nivnice.

18:00 hod. Svatomartinská pocta – scénka ze života sv. Martina /před kostelem/; svatomartinský průvod od kostela sv. Martina; děti s lampiony, dospělí se svíčkami

18:30 hod. Světelná show na Jarmeku

Neděle 10. listopadu 2019

10:30 hod. Slavnostní mše sv. ke cti sv. Martina, za účasti krojovaných a svatomartinské družiny /mše sv. se zaměřením na děti, mladé a rodiny/; hlavní celebrant P. Antonín Bachan z Hluku. Všichni jste srdečně zváni.

V pátek 1. listopadu byl v kostele v Bánově Adorační den – velké poděkování všem, kteří se zapojili.

V Bystřici jsou ještě volné úmysly mší sv. na prosinec – můžete si zapsat v sakristii.

Ohlášky 27.10. 2019

Sbírky z minulé neděle:

Bánov18.029 Kč. Bystřice 5.513 Kč. Suchá Loz 14.634 Kč, celkem 38.176 Kč.

Misijní koláč: Bánov 4.501 Kč. Bystřice 2.007 Kč. Suchá Loz 13.358 Kč, celkem 19.866 Kč

Misie celkem 58.024 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí.

Tuto neděli začíná středoevropský čas, večerní bohoslužby ve všední den budou bývat o hodinu dřív (výjimka je o slavnosti Všech svatých v Bánově)

Charita Uherský Brod zve tříkrálové koledníčky na promítání do kina Máj v Uherském Brodě ve středu 30. 10. 2019 v 15:00 hodin na film Tajný život mazlíčků II. Více na plakátku.

V pátek je I. pátek v měsíci, den úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Příležitost k adoraci a sv. smíření bude: Bystřice pod Lopeníkem: středa 17.00 – 17.25 hod., Suchá Loz: čtvrtek 16.15 – 17.25 hod. Společný úmysl adorace: Za zemřelé a duše v očistci. Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

V pátek 1. listopadu bude v kostele v Bánově Adorační den /Den modliteb za bohoslovce/. Nejsvětější svátost bude vystavena od 12.00 hodin. V 18.00 společné ukončení a svátostné požehnání. Zapište se prosím k modlitební službě na lístek na stolku pod kůrem. Příležitost ke sv. smíření bude v Bánově až po mši sv.

V pátek 1. listopadu odpoledne a v sobotu 2. listopadu po celý den můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při splnění obvyklých tří podmínek (1. sv. smíření + nemít sebemenší zalíbení v hříchu, a to ani v lehkém! – 2. Sv. příjímání – 3. Modlitba na úmysl sv. Otce). Čtvrtou podmínkou je pomodlit se v kostele Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Ve dnech 1. – 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek je čtvrtou podmínkou návštěva hřbitova a zde modlitba za zemřelé.

Schází-li některá z podmínek, jedná se o odpustek částečný. Zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Pamatujme na naše blízké zemřelé.

V sobotu 2. listopadu povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

Přijměte pozvání k Dušičkové pobožnosti v neděli 3. 11. 2019:

Bystřice pod Lopeníkem 14.00 v kapli, Suchá Loz 15:00 v hřbitovní kapli

Bánov 16.00 v kostele. Po krátké pobožnosti vyjdeme na hřbitov požehnat hroby.

Ve dnech 28. 10. – 14. 11. putuje po naší zemi relikvie sv. Vincence z Pauly, jednoho ze zakladatelů katolického charitního díly. V sobotu 9. a v neděli 10. listopadu 2019 bude v Pitíně. Podrobnosti jsou na plakátku nebo na http://fapitin.cz/

Ohlášky 20.10. 2019

Dnes je Misijní neděle. Ten den zvláště prosíme misie a misionáře. V Bánově a v Suché Lozi můžete podpořit misie aktivitou Misijní koláč, tj. a také zakoupením sladkého (nebo i slaného) pečiva za dobrovolný příspěvek. V Bystřici si můžete zakoupit výrobky dětí ze školy. Výtěžek je určen na podporu misií.

V pondělí po mši sv. bude bývat v kostele v Bánově modlitba večerních chval (breviáře).

Ve pondělí 21. října bude návštěva nemocných v Bánově, v Suché Lozi ve čtvrtek 24. října.

Mše sv. pro děti bývají středa, čtvrtek a pátek. Srdečně zvu všechny děti i rodiče. V Bánově je hodinu před mší sv. na faře Žirafínek, jsou zvány všechny děti od předškoláků výš.

V příštím týdnu pokračuje příprava na biřmování. V Suché Lozi se sejdeme ve čtvrtek 24. 10. po mši sv. v učebně, v Bánově v pátek 25. 10. po mši sv. na faře.

Příští neděli se mění čas, budeme vstávat o hodinu později. V Suché Lozi bude ten den svatohubertská mše sv. a také budou kněží v děkanátu mít střídání, mše sv. v naší farnosti bude sloužit P. Pavel Vágner z Březové. Já budu v Pitíně.

Charita Uherský Brod zve tříkrálové koledníčky na promítání do kina Máj v Uherském Brodě ve středu 30. 10. 2019 v 15:00 hodin na film Tajný život mazlíčků II. Více na plakátku.

Ve dnech 28. 10. – 14. 11. 2019 bude Putování relikvie sv. Vincence de Paul, jednoho ze zakladatelů charitního díla, po České republice. Relikvii bude možné uctít mj. jiné na Velehradě, v Uherském Brodě, v Pitíně a na Březové. Více plakát, https://www.vincentini.sk  

CK Veligradtour nabízí ještě volná místa na Národní pouť do Říma ve dnech 9. – 14. listopadu 2019. Odjezd z Uherského Hradiště, cena 8.500 Kč. Více na plakátu, nebo www.veligrad.cz

Mládež děkanátu Uherský Brod srdečně zve na Duchovní obnova pro mládež s P. Markem Váchou, která se uskuteční ve dnech 22. – 23. 11. 2019 v Uherském Brodě.

Výsledky sčítání účastníků bohoslužeb: Bánov 94 + 153 = 247; Bystřice 94; Suchá Loz 175.

Celkem 516 účastníků bohoslužeb.