NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 30.10.2016

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli minulou neděli při sbírce určené na určené na opravu kostela sv. Martina v Bánově.
 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za nová kněžská a řeholní povolání.
 • V sobotu 5. listopadu povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Dnes v neděli 30. 10. se budou konat pobožnosti za zemřelé na hřbitovech: ve 14,00 hod. v Bystřici pod Lopeníkem, v 15,00 hod. v Suché Lozi a v 16,00 hod. v Bánově. Sraz je u centrálního kříže na hřbitově. Přijměte prosím pozvání ke vzpomínce a modlitbě za Vaše blízké zemřelé. o. Jiří

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                    v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY

V den slavnosti Všech svatých 1. 11. a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé 2. 11. je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.

Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry (Věřím v Boha…) Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Ohlášky ze dne 23.10.2016

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli minulou neděli při sbírce určené na misie.
 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce určené na opravu kostela sv. Martina v Bánově.
 • Příští týden se uskuteční návštěvy kněze u nemocných: v pondělí v Bánově, v úterý v Suché Lozi a ve čtvrtek v Bystřici pod Lopeníkem.
 • UPOZORNĚNÍ: ze soboty 29. 10. na neděli 30. 10. se mění čas. Posouváme hodiny o hodinu zpět!
 • V neděli 30. 10. se budou konat pobožnosti za zemřelé na hřbitovech: ve 14,00 hod. v Bystřici pod Lopeníkem, v 15,00 hod. v Suché Lozi a v 16,00 hod. v Bánově. Sraz je u centrálního kříže na hřbitově. Přijměte prosím pozvání ke vzpomínce a modlitbě za Vaše blízké zemřelé. o. Jiří

 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY

V den slavnosti Všech svatých 1. 11. a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé 2. 11. je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.

Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry (Věřím v Boha…)

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Ohlášky ze dne 9.10.2016

OHLÁŠKY

/z neděle 9. 10. 2016/

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ 2016/2017

 

ZŠ BÁNOV

 

třída

den

hodina

vyučující

1.  

středa

11.45 – 12.30

Pharm.Dr. Karla Ondráčková

2.

středa

12.35 – 13.20

Pharm.Dr. Karla Ondráčková

3.

středa

11.25 – 12.10

P. Jiří Kupka

4.

středa

12.15 – 13.00

P. Jiří Kupka

5.

středa

13.20 – 14.10

P. Jiří Kupka

6. – 7.

pátek

14.00 – 14.45

P. Jiří Kupka

8. – 9.

pátek

13.10 – 13.55

P. Jiří Kupka

 

ZŠ SUCHÁ LOZ

třída

den

hodina

vyučující

1. + 2.

čtvrtek

11.35 – 12.20

Mgr. Hana Beníčková

3.

pátek

12.30 – 13.15

sestra Milada

4. + 5.

pátek

13.15 – 14.00

sestra Milada

 

ZŠ BYSTŘICE POD LOPENÍKEM

třída

den

hodina

vyučující

1. + 3.

středa

12.45 – 13.30

Pharm.Dr. Marie Ondráčková

4. + 5.

středa

13.30 – 14.15

Pharm.Dr. Marie Ondráčková

Ohlášky ze dne 2.10.2016

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za mír a pokoj ve světě.
 • Zahájení výuky angličtiny a němčiny: zájemci se sejdou v úterý 4. října v 17.00 na faře v Bánově.
 • Zahájení pravidelných bohoslužeb se zaměřením na děti „Zvoneček“: ve středu v Bystřici pod Lop.; ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově. Srdečně jsou zváni zvláště děti, školní mládež a rodiče.
 • Svoji činnost zahájí Farní miniškolička „Žirafínci“: v pátek 7. října od 17.20hod. na faře.
 • V sobotu 8. října povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                   /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                     v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 18.9.2016

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce určené na kostel.
 • Srdečně zveme ochotné farníky z okolních farností, aby přišli v kroji na hlavní mši sv. při Růžencové pouti v Uherském Brodě 2.10. Začátek v 10:00 u gymnázia, kde se bude řadit slavnostní průvod. Prosíme o spolupráci při vytvoření krásné atmosféry naší hlavní děkanátní pouti. Děkan P. Josef Pelc a rektor klášterního kostela P. Jan Rajlich OP.