NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 21.8.2016

  • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce určené na kostel.
  • V neděli 28. 8. jste všichni srdečně zváni na mši svatou včelařů v 10.3hod. do kostela sv. Ludmily v Suché Lozi.

Ohlášky ze dne 14.8.2016

  • V neděli 21. 8. jste všichni srdečně zváni na Sucholožské hody. V 9.40 řazení průvodu u kaple sv. Rocha; 9.45 průvod vychází; 10.30 mše svatá. Hlavní celebrant: Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi. Zveme krojované, děti a mládež, skauty, hasiče a všechny spoluobčany.

Ohlášky ze dne 7.8.2016

  • V neděli 14. 8. jste všichni srdečně zváni na Pouť do Kopců v Bystřici pod Lopeníkem. V 9.40 řazení průvodu u zvonice; 9.45 průvod vychází; 10.30 mše svatá. Hlavní celebrant: otec Josef Pelc, děkan Uherský Brod. Zveme krojované, děti a mládež, hasiče a všechny spoluobčany.

Ohlášky ze dne 31.7.2016

  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za nemocné a trpící.
  • V sobotu 6. srpna povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.30 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.30 do 18.25/

                    v pátek v Bánově – od 17.30 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.30 do 18.25/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 24.7.2016

  • V sobotu 6. 8. budou v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi při mši svaté v 11.30hod.: Ing. Pavel Cícha, Suchá Loz 301 a Veronika Milová, Antonínská 535, Hluk.