NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 18.9.2016

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce určené na kostel.
 • Srdečně zveme ochotné farníky z okolních farností, aby přišli v kroji na hlavní mši sv. při Růžencové pouti v Uherském Brodě 2.10. Začátek v 10:00 u gymnázia, kde se bude řadit slavnostní průvod. Prosíme o spolupráci při vytvoření krásné atmosféry naší hlavní děkanátní pouti. Děkan P. Josef Pelc a rektor klášterního kostela P. Jan Rajlich OP.

Ohlášky ze dne 11.9.2016

 • Příští týden začíná výuka náboženství ve školách v Bánově, Suché Lozi a v Bystřici pod Lopeníkem.
 • Příští neděli při mši svaté vykonáme měsíční sbírku na kostel.

ADORAČNÍ DEN A DEN MODLITEB ZA BOHOSLOVCE

Pondělí 12. září 2016

Jména Panny Marie

Kostel sv. Ludmily v Suché Lozi

 

8.00 – mše svatá

 

8.45 – výstav Nejsv. svátosti oltářní

         – korunka k Božímu milosrdenství

 

9.00 – 13.30 soukromá adorace

 

13.30 – společná adorace, litanie k Nejsv. Srdci Páně

             a svátostné požehnání

Ohlášky ze dne 4.9.2016

 • Při mši svaté příští neděli /v 7.30 v Suché Lozi; v 9.00 v Bystřici p. L. a v 10.30 v Bánově/se farnosti představí a složí slib noví členové Pastorační a Ekonomické rady:

Členové Pastorační rady:

Suchá Loz: Marie Zajdová

Dagmar Kubišová

Stanislav Guryča

Martin Bobčík

Bystřice pod Lopeníkem: Soňa Paníčková

Danuše Šumíčková

Stanislav Savara

Bánov: Marie Fremlová

Petra Procházková

Jarmila Suchánková

Hana Moravcová

Zbyněk Král

Členové ekonomické rady:

Suchá Loz: Milan Bobčík

Bystřice pod Lopeníkem: Jiří Horňák

Bánov: Petr Borák

Ohlášky ze dne 28.8.2016

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli minulou neděli při sbírce určené na kostel.
 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za rodiny a farnost.
 • V sobotu 3. září povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                     v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

                                                                                       v neděli 4. září 2016:

 • ve 14:00 mše svatá v kostele sv. Martina v Bánově
 • při mši svaté obřad přijetí nových ministrantů a obnova ministrantských slibů
 • žehnání dětí /aktovek/ na začátku školního roku
 • po skončení mše svaté požehnání nové sochy Panny Marie před kostelem
 • v 15:30 na farní zahradě Farní diskotéka
 • soutěž o nejlepší indiánskou čelenku
 • v případě nepříznivého počasí diskotéka přesunuta do sálu ZŠ Bánov
 • připravena bude tombola, hry a soutěže; občerstvení zajištěno
  • V sobotu 10. 9. budou v kostele sv. Martina v Bánově při mši svaté v 11.00hod.církevně oddáni: Stanislav Sekanina, Topolná 289 a sl. Andrea Muráriková, Bystřice pod Lop. 246.

Ohlášky ze dne 21.8.2016

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce určené na kostel.
 • V neděli 28. 8. jste všichni srdečně zváni na mši svatou včelařů v 10.3hod. do kostela sv. Ludmily v Suché Lozi.