NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky 27.10. 2019

Sbírky z minulé neděle:

Bánov18.029 Kč. Bystřice 5.513 Kč. Suchá Loz 14.634 Kč, celkem 38.176 Kč.

Misijní koláč: Bánov 4.501 Kč. Bystřice 2.007 Kč. Suchá Loz 13.358 Kč, celkem 19.866 Kč

Misie celkem 58.024 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí.

Tuto neděli začíná středoevropský čas, večerní bohoslužby ve všední den budou bývat o hodinu dřív (výjimka je o slavnosti Všech svatých v Bánově)

Charita Uherský Brod zve tříkrálové koledníčky na promítání do kina Máj v Uherském Brodě ve středu 30. 10. 2019 v 15:00 hodin na film Tajný život mazlíčků II. Více na plakátku.

V pátek je I. pátek v měsíci, den úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Příležitost k adoraci a sv. smíření bude: Bystřice pod Lopeníkem: středa 17.00 – 17.25 hod., Suchá Loz: čtvrtek 16.15 – 17.25 hod. Společný úmysl adorace: Za zemřelé a duše v očistci. Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

V pátek 1. listopadu bude v kostele v Bánově Adorační den /Den modliteb za bohoslovce/. Nejsvětější svátost bude vystavena od 12.00 hodin. V 18.00 společné ukončení a svátostné požehnání. Zapište se prosím k modlitební službě na lístek na stolku pod kůrem. Příležitost ke sv. smíření bude v Bánově až po mši sv.

V pátek 1. listopadu odpoledne a v sobotu 2. listopadu po celý den můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při splnění obvyklých tří podmínek (1. sv. smíření + nemít sebemenší zalíbení v hříchu, a to ani v lehkém! – 2. Sv. příjímání – 3. Modlitba na úmysl sv. Otce). Čtvrtou podmínkou je pomodlit se v kostele Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Ve dnech 1. – 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek je čtvrtou podmínkou návštěva hřbitova a zde modlitba za zemřelé.

Schází-li některá z podmínek, jedná se o odpustek částečný. Zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Pamatujme na naše blízké zemřelé.

V sobotu 2. listopadu povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

Přijměte pozvání k Dušičkové pobožnosti v neděli 3. 11. 2019:

Bystřice pod Lopeníkem 14.00 v kapli, Suchá Loz 15:00 v hřbitovní kapli

Bánov 16.00 v kostele. Po krátké pobožnosti vyjdeme na hřbitov požehnat hroby.

Ve dnech 28. 10. – 14. 11. putuje po naší zemi relikvie sv. Vincence z Pauly, jednoho ze zakladatelů katolického charitního díly. V sobotu 9. a v neděli 10. listopadu 2019 bude v Pitíně. Podrobnosti jsou na plakátku nebo na http://fapitin.cz/