NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 6.1.2019

  • 1.Pozvání na Farní ples, který se koná v sobortu 19.1.2019 ve Sportovní hale v Bánově, Předprodej vstupenek bude v sobotu 12.1.2019 po večetní mši sv. v Bánově a v neděli 13.1. po mších sv. v sakristii, tj. týden před plesem.
  • Poděkování patří všem tříkrálovým koledníkům a dospělému doprovodu.

*

 

Centrum pro rodinu děkanátu Uherský Brod

 

vyhlašuje u příležitosti konání Tříkrálové sbírky

 

výtvarnou soutěž:

 

NAKRESLI TŘI KRÁLE

 

Soutěž je připravena pro následující kategorie:

 

• kategorie 3 až 6 let

 

• 1. kategorie – 1. až 3. třída

 

• 2. kategorie – 4. až 5. třída

 

• 3. kategorie – 6. až 9. třída

 

- formát A4 nebo A3, libovolná technika

 

Zezadu napište čitelně: jméno a příjmení, třída, škola,

 

email a telefon a odevzdejte na faře nebo v zákristii

 

vašeho kostela do 23. ledna

 

Tři vítězné výtvarné práce z každé věkové kategorie budou ohodnoceny věcnými cenami a VYSTAVENY NANÁSTĚNCE V KOSTELE

 

Vyhlášení výsledků proběhne v neděli 27. 1. při mši svaté v 10:15 ve farním kostele v Uherském Brodě.