NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 3.12.2017

 • Ve středu 6. 12. v kostele v Bánově a v Suché Lozi od 8.00 do 18.00 bude Adorační den.
 • Ve středu v Bystřici, ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově proběhne setkání se sv. biskupem Mikulášem a jeho andělským doprovodem. Srdečně zveme všechny děti.
 • V pátek 8. prosince se uskuteční setkání členů PR a ER farnosti v 19.00 na faře v Bánově.
 • Společná svátost smíření v adventní době bude pro farnost Bánov v sobotu 16. 12. od 14.00 hod. do 15.30 hod.
 • Při mši sv. o 3. adventní neděli /17. 12./ se bude při mši sv. udělovat svátost pomazání nemocných. Prosím ty, kteří chtějí přijmout tuto svátost, aby se zapsali na připravený list vzadu na stolku. Napište prosím čitelně: příjmení a jméno, bydliště s číslem domu a datum narození.
 • Prosíme všechny ochotné farníky nad 15 let, kteří se chtějí zapojit do Tříkrálové sbírky v sobotu 6. ledna 2018 jako vedoucí skupinek, aby se zapsali do seznamu vzadu na stolku v kostele.
 • Ve středu 6. 12. 2017 od 8:00 do 17:00 Vás zve Katolická ZŠ v Uherském Brodě na Den otevřených dveří do obou budov školy. Dopoledne budete mít možnost se podívat do výuky a odpoledne se můžete zapojit do tvoření nebo si zakoupit vánoční dárečky. Na II. stupni Na Výsluní můžete také navštívit Indii, čtenářský klub, zábavné aktivity v angličtině popř. se občerstvit v bufetu, který pro Vás otevřou žáci 9. třídy. Těšíme se na Vás. Bližší informace na školním webu.
 • Fara Uherský Brod Vás srdečně zve v neděli 10. 12. od 17:00 na promítání filmu NEBE EXISTUJE. Film vypráví o chlapci, který v okamžiku, když se ocitl na pokraji smrti, navštívil nebe. Předem díky. S uctivým pozdravem P. Jindřich Peřina