NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

OHLÁŠKY ZE DNE 19.5.2013

  • V neděli 19.5. je slavnost Seslání Ducha svatého a zároveň mimořádná sbírka na kněžský hrob. V Suché Lozi budou přijati dva noví ministranti.

V 17,00 hod. Vás Hútek zve na zpívání u máje.
V 18,00 hod. bude mít skupinka biřmovanců p. Ondrašíkové na faře setkání

  • V pátek 24.5. budou mít v 18,00 hod. odjezd biřmovanci do Rajnochovic
  • V pátek v 19,00 hod. začíná v kostele v Bánově program k Noci kostelů