NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 13.8.2017

  • V sobotu 19. 8. ve 13. 30 se uskuteční tradiční pobožnost u kaple sv. Rocha v Suché Lozi.
  • V neděli 20. 8. jste všichni srdečně zváni na Sucholožské hody. V 9.40 řazení průvodu u kaple sv. Rocha; 9.45 průvod vychází; 10.20 mše svatá spojená se žehnáním sošky sv. Ambrože, patrona včelařů. Hlavní celebrant: P. Jan Berka, novokněz. Zveme krojované, děti a mládež, skauty, hasiče a všechny spoluobčany.
  • V sobotu 26. 8. při svatební mši svaté v 11.00 v kostele sv. Martina v Bánově budou církevně oddáni: pan Ing. Marek Smetana, Pořadí 1004 Nivnice a sl. Mgr. Michaela Horňáková, Bánov 643.
  • V sobotu 26. 8. při svatební mši svaté v 10.30 v kostele v Prakšicích budou církevně oddáni: pan Jakub Petráš, Bystřice pod Lopeníkem 331 a sl. Petra Vlková, Prakšice 300.