Články

Ohlášky ze dne 25.2.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • Dnes o 2. postní neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod. Příští neděli povedou pobožnost ministranti.
 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za děti a mládež.
 • Setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude ve středu 28. 2. v Bystřici, v Suché Lozi ve čtvrtek 1. 3. a v Bánově v pátek 2. 3. po skončení večerní bohoslužby.
 • V sobotu 3. února povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Společná svatá zpověď bánovské farnosti /v kostele v Bánově, Suché Lozi, Bystřici/: sobota 17. 3. od 14.00 do 15.30hod.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                     v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 18.2.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • V pondělí v Bánově, v úterý v Suché Lozi a ve středu v Bystřici od 9.00hod. se uskuteční návštěva kněze u nemocných doma a bude spojena s udílením popelce.
 • Dnes o 1. postní neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod., kterou povedou lektoři.
 • Příští neděli při mši sv. bude vykonána sbírka „Haléř sv. Petra“.

Ohlášky ze dne 11.2.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

POPELEČNÍ STŘEDA

Den přísného postu

Farní kostel sv. Martina v Bánově

                                                         /tajemství bolestná/

/16.30 Bystřice p. Lop. – mše svatá s udělováním popelce

 • Příští neděli /1. postní/ bude Pobožnost Křížové cesty ve 14.00;

povedou lektoři.

Ohlášky ze dne 28.1.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při sbírce na kostel minulou neděli.
 • Ve středu v Bystřici, ve čtvrtek v suché Lozi a v pátek v Bánově, proběhne při mši svaté žehnání svící.
 • Svatoblažejské požehnání se bude udělovat ve středu v Bystřici, ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově.
 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za dar víry a vytrvalost v dobrém.
 • V sobotu 3. února povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Příští neděli 4. 2. při mši svaté v Suché Lozi /7.30/ a v Bánově /10.30/ se nám představí děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                     v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 21.1.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce na kostel.
 • Oblastní Charita Uherský Brod děkuje všem koordinátorům, koledníčkům a lidem, kteří tříkrálové koledníčky přijali a jakkoliv je obdarovali. Letos se v našem děkanátu vybralo rekordních 1 423 934,- Kč. Ve farnosti Bánov: 129.968Kč /70.556 v Bánově; 40.100 v Suché Lozi; 19.312 v Bystřici pod Lop./.  Výtěžek sbírky bude zčásti použit na podporu služeb charity Uherský Brod a humanitární aktivity v zahraničí. Za odměnu jsou zváni všichni koledníčci v pátek 2. 2. do zimního stadionu v Uherském Brodě na Tříkrálové bruslení.“

Farnost Šternberk a Centrum pro rodinu Šternberk Vás společně zvou na

Hromniční pouť matek ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

v sobotu 3. února 2018

Program pouti:

         9:20 - modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření

10:00 - mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek

kolem oltáře, hl. celebrant P. Marian Pospěcha

12:00 - polední přestávka

13:00 - v kostele přednáška P. Josefa Červenky

13:35 - adorace matek za děti

14:00 - závěrečné požehnání a zakončení pouti

Srdečně zveme naše maminky k prožití společenství a k modlitbám za své děti.

Svíce k ofěře si budete moci zakoupit při příchodu do kostela. Nebude se vydávat oběd, proto si, prosím, vezměte s sebou vlastní jídlo! Káva a čaj bude zajištěna.Větší organizované skupiny poutnic prosíme, aby se přihlásily - nejpozději do 31. ledna 2018 na adresu: Římskokatolická farnost Šternberk, Farní 3, 785 01, Šternberk tel: 731 621 117 nebo 605 707 877, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Celý program pouti se koná v areálu kostela a bývalého kláštera.

Prosíme všechny účastnice, aby se teple oblékly!