Články

Farní rok 2014

Napsal Super User. Publikováno Bez kategorie.

16.3.    Patrocinium kostela - By

20.4.    Neděle Zmrtvýchvstání – Velikonoce

2.5.      Mše sv. k Panně Marií – DD Bánov

18.5.    žehnání kříže - Bá- P. Josef Pelc

23.5.    Noc kostelů – Suchá Loz

27.5.    Pouť farnosti na sv. Hostýn

1.6.     První svaté přijímání – Bá

8.6.     První sv. přijímání – By, SL

19.6.    Slavnost Božího Těla – SL

21.6.   Slavnost Božího Těla - Bá

22.6.   Svatojánský oheň – farní setkání

29.6.    Pouť ke kapli sv. Petra a Pavla v Losoch – SL

5.7.      Národní pouť Velehrad

5.7.     Pouť ke kapli sv. Cyrila a Metoděje – Bá

20.7.    Posvěcení kostela v Bánově – Bánovské léto - P. Martin Holík

10.8.    Pouť do kopců- By - P. Roman Kubín

16.8.    Bohoslužba u kaple sv. Rocha - SL

17.8.    Výročí Posvěcení kostela – SL

5.9.      Pastorační rada

7.9.      Mše sv. na poděkování za úrodu

12.9.    Adorační den a den modliteb za bohoslovce - SL

14.9.    Patrocinium sv. Ludmily – SL

27.9.    Pouť děkanátu Uherský Brod za obnovu rodin a kněžská povolání – Velehrad

19.10.  Misijní neděle

26.10   Hubertská mše – Bá

1.11.    Adorační den - Bá

2.11.    Vzpomínka na Všechny Věrné zemřelé – Dušičky – SL, By

9.11.    Hody sv. Martin – Bá - P. Marek Dunda

14.11.   Mše sv. DD – Suchá Loz

16.11.   Posvěcení kostela – By

3.12.    Mikulášská – By

4.12.    Mikulášská – SL

5.12.    Mikulášská –Bá

14.12.   Pouť k sv. Damasovi - Bá

24.12.  Půlnoční – SL, Bá

25.12.  Vánoční koncert - Bá