Články

Ohlášky ze dne 19.8.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • Příští neděli 26. 8. jste všichni srdečně zváni na Pouť včelařů do Bánova. Před bohoslužbou proběhne obřad žehnání nové sochy Panny Marie v kostele – dar pana plukovníka Dubce.
  • V sobotu 8. 9. budou při svatební mši sv. v 11.00 v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi církevně oddáni: Ján Kročil a Petra Velecká.
  • ve 14:00 mše svatá v kostele sv. Martina v Bánově
  • žehnání dětí /aktovek/ na začátku školního roku
  • po skončení mše svaté požehnání rodinám s dětmi u sochy Panny Marie před kostelem
  • v 15:30 na farní zahradě Farní diskotéka s vodníkem Lojzíkem+soutěž: Namaluj nejkrásnější rybu.
  • V případě nepříznivého počasí diskotéka přesunuta do sálu ZŠ Bánov

                                         v neděli 2. září 2018:

Připravena bude tombola, hry a soutěže.

Občerstvení zajištěno.