NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 14.5.2017

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při sbírce minulou neděli na křesťanská media.
 • Všechny letošní koledníčky zveme na příjemnou odměnu – Plavání v CPA Delfín Uherský Brod. Každý koledník do 18ti let má volný jeden vstup na 1,5 hodiny  (Čas nelze rozdělit na více částí ani přesunout na jinou osobu, 1 koledník má zdarma 1 vstup na 90 minut. Osoby nad 18 let a osoby, které nekoledovaly, si musí vstupné uhradit samy.).  Pro děti bude připraven doprovodný program. Vyhlašujeme 2 termíny, kdy lze této akce využít. Svůj zájem o termín prosím hlaste na email či telefon: , 724 651 281 (stačí sms).
 • Příští neděli 21. 5. /3. neděle v měsíci/ bude sbírka na kostel v Bánově.

Ohlášky ze dne 7.5.2017

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce na křesťanská media.
 • Ve středu v Bystřici, ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově od 9.00hod. se uskuteční návštěva kněze u nemocných doma a bude spojena se žehnáním domů.
 • V sobotu 13. května budou v kostele sv. Martina v Bánově při mši svaté církevně oddáni: v 11.15 pan Miroslav Horňák, Suchá Loz 362 a sl. Veronika Hniličková, Bánov 439 a při církevním obřadu ve 12.30 pan Marek Vránek, Bánov 667 a paní Radka Popelková, Jana Blahoslava 371, Uh. Hradiště.
 • Oslava Dne matek na Katolické ZŠ v Uherském Brodě

Žáci z Katolické základní školy v Uherském Brodě si pro své maminky, příbuzné a také všechny přátele školy připravili pěkné odpoledne plné zpěvu, tance a divadelních představení. To se uskuteční v sobotu 13. května 2017 od 17.00 hodin v Domě kultury v Uherském Brodě.

V bohatém programu nebudou chybět vystoupení jednotlivých tříd či Dětského folklorního souboru Holúbek.

Na společně prožitý čas se těší žáci a zaměstnanci Katolické základní školy

Více informací na www.kzsub.cz

Ohlášky ze dne 30.4.2017

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za rodiny a farnost
 • V sobotu 6. května povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Příští neděli 7. 5. bude sbírka na křesťanská média.
 • V sobotu 13. května budou v kostele sv. Martina v Bánově při mši svaté církevně oddáni: v 11.15 pan Miroslav Hoňák, Suchá Loz 362 a sl. Veronika Hniličková, Bánov 439 a ve 12.30 pan Marek Vránek, Bánov 667 a paní Radka Popelková, Jana Blahoslava 371, Uh. Hradiště.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                    /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 16.4.2017

 • V sobotu 22. dubna budou v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi v 11.00 při církevním obřadu oddáni: pan Jiří Němec, Nám Svobody 992, Uherský Brod a Mgr. Stanislava Hladišová, Suchá Loz 56.

Ohlášky ze dne 9.4.2017

 • Dnes o Květné neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod, kterou povedou naši lektoři.
 • Příští neděli bude možné si nechat požehnat velikonoční pokrmy.
 • Na bohoslužbu příští neděli prosím přineste postní pokladničky.

Program bohoslužeb o velikonočních svátcích

Kostel sv. Ludmily v Suché Lozi

Kostel sv. Martina v Bánově

Zelený čtvrtek   13. 4. 2017

Mše svatá: 16.45hod.

Soukromá adorace: do 21.00hod.

Sbírka na církevní školy.

Velký pátek 14. 4. 2017

Velkopáteční obřady: 16.45hod.

Pokladnička: na Boží hrob v Jeruzalémě.

Bílá sobota   15. 4. 2017

Čtení Bible od 8.00hod.

Začátek vigilie: v 16.45hod.

Sbírka na kostel.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

/Bohoslužbu doprovází dechová hudba pana Adamce ze Suché Loze/

Mše svatá v: 7.30hod. spojená s obřadem žehnání velikonočních pokrmů.

Sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

Zelený čtvrtek   13. 4. 2017

Mše svatá: 18.30hod.

Soukromá adorace: do 21.00hod. Sbírka na církevní školy.

Velký pátek   14. 4. 2017

Křížová cesta na Skalu: 14.00hod.

Velkopáteční obřady: 18.30hod.

Po obřadech modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a soukromá adorace do 21.00hod.

Pokladnička: na Boží hrob v Jeruzalémě.

Bílá sobota   15. 4. 2017

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství: 14.00hod.

Začátek vigilie: 18.30hod.   Sbírka na kostel.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

/Bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka/

Mše svatá: 10.30hod. spojená s obřadem žehnání velikonočních pokrmů.

Sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

Po mši svaté: modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.