NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky 13.10. 2019

Ve středu nebude náboženství 3. – 5. ročník a v pátek 7. – 8. ročník v Bánově.

Misijní neděle letos připadá na neděli 20. října. Ten den budeme zvláště prosit za misie a misionáře. V Bánově a v Suché Lozi můžete podpořit misie aktivitou Misijní koláč, tj. věnováním sladkého (nebo i slaného) pečiva k prodeji za dobrovolný příspěvek a také zakoupením tohoto pečiva. V Bystřici bude misijní jarmark s výrobky dětí ze školy. Proto si nezapomeňte vzít příští neděli peníze. Pečivo na misijní koláč můžete přinést:

V Bánově v pátek 18. října po mši sv. tj. v cca 19:00 – 19:30 na faru.

V Suché Lozi v sobotu 19. října v době 17:00 – 19:00 do učebny v kostele.

V rámci přípravy srdečně zvu na. Misijní most modlitby, který bude v pátek 18. 10. v 17:50 hod. (před mší sv.) v Bánově. Pomodlíme se růženec na úmysl misií.

Dostali jsme pozvánku na 17. setkání lektorů Božího Slova v Olomouci sobota 19. října, 10:00–15:00 v Arcibiskupském paláci v Olomouci, více http://www.kulturaslova.cz/

Ve dnech 28. 10. – 14. 11. 2019 bude Putování relikvie sv. Vincence de Paul, jednoho ze zakladatelů charitního díla, po České republice. Relikvii bude možné uctít mj. jiné na Velehradě, v Uherském Brodě, v Pitíně a na Březové. Více plakát, https://www.vincentini.sk  

CK Veligradtour nabízí ještě volná místa na Národní pouť do Říma ve dnech 9. – 14. listopadu 2019. Odjezd z Uherského Hradiště, cena 8.500 Kč. Více na plakátu, nebo www.veligrad.cz

Mládež děkanátu Uherský Brod srdečně zve na Duchovní obnova pro mládež s P. Markem Váchou, která se uskuteční ve dnech 22. – 23. 11. 2019 v Uherském Brodě.

Ohlášky 6.10. 2019

Začal říjen – měsíc sv. růžence. Tuto modlitbu se modlíme společně také v kostelích naší farnosti vždy 40 minut před začátkem bohoslužby.

V pondělí po mši sv. bude bývat v kostele v Bánově modlitba večerních chval (breviáře).

Výuka náboženství v Bánově: Středa: IV. ročník: 13:20 – 14:05, V. ročník: 14:10 – 14:55 hod.

Pátek: VI. ročník: 12:30 – 13:15, VII. + VIII. ročník: 13:20 – 14:05 hod.

Ve středu 9. října bude návštěva nemocných v Bystřici. Návštěva nemocných v Bánově a v Suché Lozi bude za dva týdny.

Mše sv. pro děti bývají středa, čtvrtek a pátek. Srdečně zvu všechny děti i rodiče.

V příštím týdnu pokračuje příprava na biřmování. V Suché Lozi se sejdeme ve čtvrtek 10. 10. po mši sv. v učebně, v Bánově v pátek 11. 10. po mši sv. na faře.

Ve dnech 18. – 20. října 2019 se v Olomouci uskuteční setkaní Taizé pro mladé Dny důvěry. Na programu jsou společné modlitby s meditativními zpěvy, naslouchání Božímu slovu a také sdílení ve skupinkách a workshopy. Více: www.dnyduvery.cz

Dostali jsme pozvánku na 17. setkání lektorů Božího Slova v Olomouci sobota 19. října, 10:00–15:00 v Arcibiskupském paláci v Olomouci, více http://www.kulturaslova.cz/

Farnost Uherský Brod nabízí volná místa na pouť do Křtin v sobotu 19. října 2019. Podrobnosti na plakátku, je nutno se přihlásit do pátku 11. října v prodejně Gloria.

Misijní neděle letos připadá na neděli 20. října (v pastoračním plánu mylně uvedeno 13. října). Ten den budeme zvláště prosit za misie a misionáře. V Bánově a v Suché Lozi můžete podpořit misie aktivitou Misijní koláč, tj. věnováním sladkého pečiva k prodeji za dobrovolný příspěvek a také zakoupením tohoto pečiva. V Bystřici bude misijní jarmark s výrobky dětí ze školy.

Ve dnech 28. 10. – 14. 11. 2019 bude Putování relikvie sv. Vincence de Paul, jednoho ze zakladatelů charitního díla, po České republice. Relikvii bude možné uctít mj. jiné na Velehradě, v Uherském Brodě, v Pitíně a na Březové. Více plakát, https://www.vincentini.sk  

Duchovní obnova pro mládež s P. Markem Váchou bude 22. – 23. 11. v Uherském Brodě.

V sakristii je možné zakoupit stolní děkanátní kalendář, cena 55 Kč.

Ohlášky 29.9. 2019

Farnost a Charita Uherské Hradiště zve na Misie P. Patem Collinsem, irským misionářem a duchovním autorem, ve dnech 30. 9. – 4. 10. 2019 v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti. Více plakát, nebo www.uhradiste.charita.cz

V pondělí po mši sv. bude bývat v kostele modlitba večerních chval (breviáře).

V úterý začíná říjen – měsíc sv. růžence. Tuto modlitbu se modlíme společně také v kostelích naší farnosti vždy 40 minut před začátkem bohoslužby.

Výuka náboženství v Bánově:

Středa: I. ročník: 11:45 – 12:30 hod., II. ročník: 12:35 – 13:20 hod., III. ročník: 12:30 – 13:15 hod., IV. ročník: 13:20 – 14:05 hod., V. ročník: 14:10 – 14:55 hod.

Pátek: VI. ročník: 12:30 – 13:15 hod., VII. + VIII. ročník: 13:20 – 14:05 hod.

Mše sv. pro děti začnou v prvním říjnové týdnu. Srdečně zvu všechny děti i rodiče.

V pátek je I. pátek v měsíci, den úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Příležitost k adoraci a sv. smíření bude: Bystřice pod Lopeníkem: středa 18.00 – 18.25 hod.

Suchá Loz: čtvrtek 17.15 – 18.25 hod.

Bánov: pátek 17.15 – 18.25 hod.

Společný úmysl adorace: Za mariánské ctitele. Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

V sobotu 5. října povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

Příští víkend bude v Uherském Brodě Růžencová pouť, podrobnosti na plakátku.

Ve dnech 18. – 20. října 2019 se v Olomouci uskuteční setkaní Taizé pro mladé Dny důvěry. Na programu jsou společné modlitby s meditativními zpěvy, naslouchání Božímu slovu a také sdílení ve skupinkách a workshopy. Více: www.dnyduvery.cz

V měsíci říjnu začíná na ADCŽM Přístav v Rajnochovicích kurz Animátor. Tento kurz formuje mladé lidi, kteří se chtějí věnovat druhým a pomáhat jim na cestě k Bohu. Více informací a přihlášení do 30. září na http://mladez.ado.cz/

Farnost Bánov má nové telefonní číslo 739 018 233, pevná linka se ruší.

Ve dnech 28. 10. – 14. 11. 2019 bude Putování relikvie sv. Vincence de Paul, jednoho ze zakladatelů charitního díla, po České republice. Relikvii bude možné uctít mj. jiné na Velehradě, v Uherském Brodě, v Pitíně a na Březové. Více plakát, https://www.vincentini.sk  

Duchovní obnova pro mládež s P. Markem Váchou bude 22. – 23. 11. v Uherském Brodě.

Ohlášky 22.9. 2019

Farnost Bánov bude mít od 23. 9. 2019 nové telefonní číslo 739 018 233, pevná linka se ruší.

V tomto týdnu začala výuka náboženství v Bánově, došlo k drobné úpravě rozvrhu:

I. ročník: středa 11:45 – 12:30 hod. (beze změny)

II. ročník: středa 12:35 – 13:20 hod. (beze změny)

III. ročník: středa 12:30 – 13:15 hod. (beze změny)

IV. ročník: středa 13:20 – 14:05 hod. (beze změny)

V. ročník: středa 14:10 – 14:55 hod. (změna!)

VI. ročník: pátek 12:30 – 13:15 hod. (změna!)

VII. + VIII. ročník: pátek 13:20 – 14:05 hod. (změna!)

První setkání přípravy na biřmování v tomto školním roce bude v pátek 27. září 2019 v 19:30 v kostele v Bánově.

V sobotu 5. října 2019 bude v Kroměříži Celostátní misijní kongres dětí. Navazuje na mimořádný misijní měsíc, který se koná na přání papeže Františka v říjnu 2019.

V listopadu se koná Česká národní pouť do Říma, při příležitosti 30 let od svatořečení Anežky České. Pouť doprovází naši biskupové a hlavní program bude ve dnech 11. – 13. listopadu. Ještě je možné se přihlásit mimo jiné: http://www.miklastour.cz Prostějov, https://awertour.cz/ Zábřeh a https://www.ck-kucera.cz/ Zlín.

Ohlášky 15.9. 2019

Farnost Uherský Brod oznamuje, že od 1. září bývají nedělní večerní mše sv. ve farním kostela, nikoliv v klášterním. Změna souvisí s příchodem řeholních sester.

V příštím týdnu začne výuka náboženství. Rozvrhy jsou na stránkách škol a na nástěnkách. Pokud jste ještě neodevzdaly přihlášky, prosím co nejdříve.

MSKA Uherský Brod srdečně zve na přednášku P. Marka Orko Váchy: Radost z Boha v pátek 20. září 2019 v 19 hodin v sloupovém sálu Muzea J. A. Komenského.

Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne další ročník akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v době od 18 do 18:15 hod. rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů na zdůraznění nesmírné hodnoty míru a významu společně sdíleného kulturního dědictví.

Příští neděli budeme při mších svatých v Bystřici a Bánově děkovat Pánu Bohu za letošní úrodu.

Farnost Bánov bude mít od 23. 9. 2019 nové telefonní číslo 739 018 233.

Ohlášky: V sobotu 28. září v 11:00 hodin si v Bánově udělí svátost manželství Pavel Janků a Lucie Varaďová oba z Bánova.

V sobotu 5. října 2019 bude v Kroměříži Celostátní misijní kongres dětí. Navazuje na mimořádný misijní měsíc, který se koná na přání papeže Františka v říjnu 2019.

V listopadu se koná Česká národní pouť do Říma, při příležitosti 30 let od svatořečení Anežky České. Pouť doprovází naši biskupové a hlavní program bude ve dnech 11. – 13. listopadu. Ještě je možné se přihlásit mimo jiné: http://www.miklastour.cz Prostějov, https://awertour.cz/ Zábřeh a https://www.ck-kucera.cz/ Zlín.

Adorační den v Suché Lozi – poděkování všem, kteří se zapojili.

V Bánově je vyvěšen upravený rozpis na úklid kostela. Došlo k drobným změnám.