NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 21.12.2014

 • Dnes byla sbírka na kostel. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať
 • V pondělí 22.12. ve 14,00 hod. bude bohoslužba slova s udílením svátosti pomazání nemocných v Domově s pečovatelskou službou v Suché Lozi. Od 13,30 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek 25.12. jste srdečně zváni na Vánoční koncert, který se uskuteční v kostele v Bánově v 17,00 hod.
 • V pátek 26.12. v 15,00 hod. bude v Suché Lozi Živý betlém
 • V sobotu 27.12. v 18,00 hod. proběhne při bohoslužbě žehnání vína. Kdo bude chtít, můžete si přinést víno před obětní stůl.
 • V neděli 28.12. na Svátek Svaté Rodiny bude žehnáno manželům s obnovou manželských slibů

Ohlášky ze dne 7.12.2014

 • Od úterý 9.12. do pátku 12.12. jsem mimo farnost, zastupovat mě bude P.Bohumil Svítok, farář ze St. Hrozenkova
 • Příští neděli 3.adventní se bude udělovat svátost nemocných při mši sv. Prosím ty, kteří chtějí přijmout tuto svátost, aby se zapsali na připravený list vzadu na stolku.
 • Ve středu 10.12. v 15,00 hod. bude v Suché Lozi pohřeb + p.Františky Bujáčkové.
 • Prosím ty, které by chtěly doprovázet koledníky v soboru 10.1. při Tříkrálové sbírce, aby se zapsali na připravený list vzadu na stolku.
 • Dnes odpoledne v 17,00 hod. v Bánově Adventní koncert Collegium clasic. Vstup volný, vstupné dobrovolné.

Ohlášky ze dne 30.11.2014

 • Ve čtvrtek 4.12. navštívím nemocné v Suché Lozi od 9,00 hod. a zároveň budu udělovat i svátost pomazání nemocných. Stejně tak v Bánově v pátek 5.12.
 • Ve čtvrtek bude v Suché Lozi a v pátek v Bánově 1 hodinu přede mší svatou adorace za rodiny a děti.
 • Ve středu v Bystřici pod Lopeníkem, ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově po večerní mši svaté se uskuteční Setkání se sv. Mikulášem.
 • Dobrovolná sbírka na bibli vynesla celkem 7 233,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Zároveň děkuji všem, kteří darovali do kostela květiny během celého roku.
 • Pro rodiče a žáky 9. tříd je připraven Den otevřených dveří v Církevní střední odborné škole v Bojkovicích. Jste srdečně zváni.
 • V neděli 7.12. se uskuteční v kostele sv. Martina v Bánově v 17,00 hod. Adventní koncert.
 • Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby donesli pouze trvanlivé potraviny v úterý :
 • do Bánova mezi  16.00 - 16.15 na parkovišti před Jednotou,
 • do Suché Loze mezi  16.20 – 16.40 na parkoviště před Obecní úřad
 • do Bystřice mezi 16:45 a 17:00 na parkoviště před obecní úřad

Potraviny zde budou přebírat pracovníci Oblastní charity. Mockrát díky!

         Ing. František Bílek, Ph.D.
       zástupce ředitele pro PR,
         přímou pomoc a spirituální oblast

Ohlášky ze dne 23.11.2014

 • Sbírka na Charitu minulou neděli vynesla 28 770,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Úmysly mší sv. na měsíce leden až duben 2015 bude možné si zapsat v pátek 28.11. od 9,00 hod.
 • V sobotu a v neděli si můžete přinést do kostela adventní věnce k požehnání. Věnce stačí položit před obětní stůl.
 • Společná svátost smíření v adventní době bude pro Bánov v sobotu 20.12. od 14,00 hod. do 15,30 hod.
 • Žáci a zaměstnanci Katolické základní školy v Uherském Brodě nás všechny srdečně zvou na Den otevřených dveří, který se koná ve středu 3.prosince 2014 od 8,00 hod. do 17,00 hod. v prostorách na Jirchářské ulici – I. stupeň i Na Výsluní – II. stupeň. Více informací na plakátcích nebo na webových stránkách školy.