NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 15.2.2015

 • Ve středu začíná postní doba Popeleční středou – den přísného postu. V 10,00 hod. bude mše sv. s udílením popelce v domově s chráněnými byty v Bánově. Ve 14,30 hod. začne pobožnost křížové cesty, po skončení následuje adorace a odpoledne budete mít také příležitost ke sv. zpovědi.
 • Na 1. neděli postní vykonáme sbírku Svatopetrský haléř, odpoledne ve 14,00 hod. bude pobožnost křížové cesty. Ve všední den budou křížové cesty 1x za 14 dnů.
 • Poděkování všem, kteří jste přispěli na dnešní sbírku na kostel.

Ohlášky ze dne 9.2.2015

 • V pondělí 9.2. v 18,30 na faře se sejde Pastorační a Ekonomická rada farnosti
 • Příští neděli vykonáme pravidelnou měsíční sbírku na opravy kostela
 • Výzva k přihláškám do semináře

   Drahé sestry a bratři,

pravidelně se modlíme za kněžská povolání. Každá farnost má svůj den modliteb za kněžský seminář, v němž se také bohoslovci modlí za Vás. Už léta konáme děkanátní pouti za nová duchovní povolání a za duchovní obnovu našich rodin. Zdravá rodina, která zakouší radost z Boha, protože s ním v životě počítá, protože mu dává první místo, které mu patří, je základem zdravé církve i prvním kněžským seminářem, kde mohou mladí zaslechnout Boží hlas a naučit se žít pro Boha a pro druhé.

    V tyto dny, kdy se podávají přihlášky do semináře, vás prosím

    o modlitbu za ty, kteří se pro duchovní povolání rozhodují

Vás, mladí muži, kteří uvažujete o duchovním povolání, povzbuzuji. Nebojte se odpovědět na Boží volání ochotným a velkorysým ANO. Církev potřebuje odvážné a věrné pastýře, svědky a hlasatele Božího slova, budovatele společenství a služebníky svátostí a lásky. Je to velké poslání, na které žádný člověk nestačí sám ze sebe, ale pokud se dá Bohu plně k dispozici, pozná, že On dovede dělat své velké dílo i skrze malé služebníky. Pokud se rozhodnete a budete letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou, obraťte se na svého kněze, který Vám podá potřebné informace. Přihlášky se podávají na arcibiskupství do konce března 2015.

    Modlím se za Vás a děkuji všem, kteří Vás v tyto dny svou modlitbou  

     provázejí. Všem ze srdce žehná arcibiskup Jan

Ohlášky ze dne 25.1.2015

 • Sbírka na kostel minulou neděli vynesla 23 758 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • V případě zaopatřování nebo pohřbu kontaktujte prosím O. Bohumila Svítoka ve St. Hrozenkově.
 • Pozvání na XII. Farní ples, tentokrát s DH Valaška a DJ Chosé.

Předprodej vstupenek v sobotu a v neděli po mši sv. v sakristii, dále od středy do pátku v 16-18 hod. ve sport. hale v Bánově. Prosíme o příspěvky do tomboly a ochotné ženy o upečení slaného pečiva k prodeji na plese.

BÁ- obojí je možné odevzdat v klubovně sport. haly v časech uvedených na plakátech.

BY- ve středu v 17hod. v kapli, SL- ve čtvrtek v 17 hod. v kostele, jinak u p. Zajdové. Zájemci o odvoz se mají hlásit na OÚ v Suché Lozi. (Bystřickým necháme číslo v kapli 572 646 821).

Protože není v silách několika málo lidí vše dobře připravit, prosíme chlapce a chlapy o pomoc s přípravou haly v sobotu v 9hod. ráno., ženy v 10 hod. Uklízet se bude až v neděli v 15 hod. Na všechny se těšíme a všem ochotným předem děkujeme.

Ohlášky ze dne 18.1.2015

 • Dnes byla sbírka na kostel.Všem Vám, kteří jste přispěly upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Příští týden začne předprodej vstupenek na farní ples. Bude to 24. a 25.1. vždy po mši svaté v kostelích farnosti. Cena vstupenky se nemění – 80,-Kč. Kdo bude chtít přispět do tomboly dárkem či finančně, může svůj příspěvek přinést 28.-30.1. do klubovny sportovní haly. Děkujeme.
 • Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Ohlášky ze dne 4.1.2015

 • V úterý 6.1. v 10.00 hod. bude Bohoslužba v Domě s chráněnými byty v Bánově
 • V pátek 9.1. si přijďte Tříkráloví koledníci v 18.15 hod. na faru vyzvednout oblečení.
 • V sobotu 10.1. proběhne Tříkrálová sbírka, v 8.45 bude sraz koledníků v kostele a v 9.00 hod. následuje požehnání.
 • V neděli 11.1. si vezměte děti na mši svatou zvoneček.