NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 26.4.2015

 • 1.5. je První pátek v měsíci květnu, 1 hodinu přede mší svatou začne adorace před Nejsvětější svátostí. Během měsíce května budou probíhat májové pobožnosti v pondělí a v pátek po mši sv. a v neděli odpoledne ve 14,30 hod.
 • V sobotu 2.5. přede mší svatou se maminky a babičky sejdou k Modlitbě matek.
 • Upřímné poděkování všem, kteří jste přispěli do dnešní sbírky na křesťanská média.

Ohlášky ze dne 19.4.2015

 • Děkujeme vám, za zapojení se finančně i modlitbou do projektu Postní almužny. Letos se v celém děkanátu vybralo 126 251 Kč. Peníze budou sloužit zvláště na přímou pomoc lidem v nouzi v našem regionu. O využití peněz budete v průběhu roku informováni. Podrobné výsledky sbírky naleznete na stránkách charity Uherský Brod.“
 • Příští neděle je Neděle dobrého pastýře, den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání. Zároveň vykonáme sbírku na křesťanská média.

Ohlášky ze dne 12.4.2015

 • Ve středu v Domově s chráněnými byty bude mše sv. v 10,00 hod.
 • Ve čtvrtek 16.4. od 9,30 hod. bude setkání klubu maminek Sluníčko
 • V sobotu 18.4. bude v kostele v Suché Lozi v 17,00 hod. koncert skupiny Ze srandy. Vstup volný, vstupné dobrovolné.
 • Sbírky během velikonoc vynesly: Postní almužna: 8 422,.Kč, Kněžský seminář: 26 594,-Kč, Boží hrob: 8 910,-Kč, Církevní školy:8 730,-Kč a pastorační aktivity: 7 403,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Ohlášky ze dne 5.4.2015

 • Všem, kteří jste přispěli do dnešní sbírky na kněžský seminář upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Zítra v pondělí vykonáme sbírku na pastorační aktivity farnosti
 • V pátek 10.4. v 19,30 hod. bude spolčo, tentokrát v Suché Lozi
 • V sobotu 11.4. v 11,00 hod. budou ve farním kostele ve Vlčnově oddáni pan Karel Paulík, bytem Bánov a slečna Marcela Koníčková, bytem Vlčnov.

Ohlášky ze dne 29.3.2015

Program bohoslužeb o velikonočních svátcích

Kostel sv. Martina v Bánově

Zelený čtvrtek 2. 4. 2015

Mše svatá: 18.30hod.

Soukromá adorace: do 21.00hod.

Sbírka na církevní školy.

 Velký pátek 3. 4. 2015

Křížová cesta na Skalu: 14.00hod.

Velkopáteční obřady: 18.30hod.

Po obřadech modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a soukromá adorace do 21.00hod. Pokladnička: na Boží hrob v Jeruzalémě.

 

Bílá sobota 4. 4. 2015

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství:14.00hod.

Začátek vigilie: 20.00hod.

Sbírka na kostel.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 5. 4. 2015

/Bohoslužbu doprovází dechová hudba pana Nováka z Bánova/

Mše svatá: 10.30hod. spojená s obřadem

žehnání velikonočních pokrmů.

Sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

Po mši svaté: modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.

Pondělí velikonoční 6. 4. 2015

Mše svatá: 10.30hod.

Po mši svaté: modlitba Korunky k Božímu milosrdenství

Sbírka na pastorační aktivity farnosti.