Farní rok 2019 - 2020

Napsal Super User. Publikováno Bez kategorie.

 

PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTI BÁNOV – 2019

ČERVENEC - PROSINEC

   

Pá 5. 7.

Národní pouť - Velehrad

Pá 5. 7.

Pouť ke kapli sv. Cyrila a Metoděje - Bá

Ne 14. 7.

Posvěcení kostela - Bá /10.00/ + Memoriál /Farní zahrada/

Ne 28. 7.

3. Prosebná pouť farnosti na sv. Antonínek /15.00/

   

Ne 18. 8.

Pouť do Kopců - By /10.00/ + Pouť včelařů

So 24. 8.

Výročí posvěcení kostela /20let/- Slavnostní mše sv. - SL /10.00/

Ne 25. 8.

Výročí posvěcení kostela /20let/- Slavnostní mše sv. - SL /10.00/

   

Ne 1. 9.

Žehnání dětem před začátkem škol. roku + Farní diskotéka

Čt 12. 9.

Adorační den - SL

Pá 13. 9.

Pastorační rada

Ne 15. 9.

Patrocinum kostela sv. Ludmily - SL /10.00/ + za úrodu

Ne 22. 9.

Mše sv. za úrodu

   

Ne 13. 10.

Misijní neděle

Ne 20. 10.

Hubertská mše sv. - SL

 
   

Pá 1. 11.

Slavnost Všech svatých; Adorační den - Bá

So 2. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Ne 3. 11.

Pobožnost za zemřelé na hřbitově - By, SL, Bá

So 9. 11.

Svatomartinské hody - Bá /17.00/

Ne 10. 11.

Svatomartinské hody - Bá /10.00/

Ne 17. 11.

Posvěcení kaple - By /10.00/

Ne 17. 11.

Varhanní koncert manželů Muchových v Bánově

   

St 4. 12.

Mikulášská - By

Čt 5. 12.

Mikulášská - SL

Pá 6. 12.

Mikulášská - Bá

Ne 15. 12.

Společné udílení svátosti nemocných

Út 24. 12.

Vánoční bohoslužba pro děti - Bá /14.00/

Út 24. 12.

Půlnoční - SL /21.00/, Bá /23.00/

Ne 29. 12.

Vánoční koncert Mistříňanky - Bá /15.00/

PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTI BÁNOV – 2020

LEDEN–ČERVEN

So 4. 1.

Tříkrálová sbírka

So 4. 1.

Společní setkání obcí farnosti v Suché Lozi

So 5. 1.

Živý betlém – SL /15.00/

 

Ne 2. 2.

Hromnice – představení dětí k 1. sv. přijímání

Po 3. 2.

Svatoblažejské požehnání – Bá

St 5. 2.

Svatoblažejské požehnání – By

Čt 6. 2.

Svatoblažejské požehnání – SL

 

Čt 19. 3.

Patrocinium kaple – By

St 26. 3.

Popeleční středa

Pá 28. 3.

Pastorační rada

 

Čt 9. 4.

Zelený čtvrtek

Pá 10. 4.

Velký pátek; Křížová cesta na Skalu – Bá /14.00/

So 11. 4.

Bílá sobota

Ne 12. 4.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně

Po 13. 4.

Velikonoční pondělí

So 18. 4.

Farní „velikonoční“ ples – By

Ne 19. 4.

Neděle Božího milosrdenství – SL 14.30 Koncert schol

 

Pá 8. 5.

Svátek P.M. Prostřednice všech milostí – patrocinium hřbitovní kaple SL

Út 19. 5.

Pouť farnosti na sv. Hostýn

Pá 22. 5. – So 23. 5.

Čtení Bible 24hod. – SL

Ne 24. 5.

První sv. přijímání – By /9.00/; Bá /10.30/

Ne 31. 5.

První sv. přijímání – SL /10.30/

 

St 10. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně – By /17.00/

Čt 11. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně – SL /17.00/

So 13. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně - Bá /17.00/

Ne 21. 6.

Farní den – SL /11.00/

Ne 28. 6.

Pouť ke kapli sv. Petra a Pavla v Losoch - SL

   

 

 

Ohlášky ze dne 11.2.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Bez kategorie.

POPELEČNÍ STŘEDA

Den přísného postu

Farní kostel sv. Martina v Bánově

                                                         /tajemství bolestná/

/16.30 Bystřice p. Lop. – mše svatá s udělováním popelce

 • Příští neděli /1. postní/ bude Pobožnost Křížové cesty ve 14.00;

povedou lektoři.

Ohlášky ze dne 25.6.2017

Napsal Jan Mach. Publikováno Bez kategorie.

 • Přijměte pozvání na Farní den zítra, tj. v neděli 25. 6. v Suché Lozi. Mše sv. bude ve 14.00 a bude spojena s přijetím nových ministrantů a obnovou ministrantských slibů. Po skončení mše sv. bude program na venkovním prostranství před kostelem.
 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při sbírce na kostel minulou neděli.
 • Pro přípravu národní poutě na Velehradě se obracíme na všechny, kteří by byli ochotni pomoci s organizací při hlavní poutní mši svaté 5. července. Bude se jednat o pomoc s roznáškou písní, asistenci při podávání sv. přijímání, při vybírání, při organizaci sektorů apod. Sraz všech organizátorů bude 5.7. v 8:00 u kašny na nádvoří před bazilikou. Po mši svaté jsou všichni organizátoři zváni na oběd. S ohledem na počet poutníků předem děkujeme za každou pomoc. Podrobné informace poskytne pan Oldřich Vávra - tel. 603 203 103.
 • Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci.

Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili.

Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

Ohlášky ze dne 26.3.2017

Napsal Jan Mach. Publikováno Bez kategorie.

 • Dnes o 4. postní neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod, kterou povedou naše ženy.
 • Společná svatá zpověď bánovské farnosti /v kostele v Bánově, Suché Lozi, Bystřici/: sobota 8. 4. od 14.00 do 15.30hod.
 • Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny nebo základní drogerii. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat: v úterý 28. 3. od 16.00 do 16.10 v Bánově /na parkovišti před Jednotou/, od 16.15 do 16.25 v Suché Lozi /u obchodu/ a od 16.30 do 16.40 v Bystřici pod Lopeníkem /na parkovišti před obecním úřadem/. Takto vybrané potraviny již pomohli mnoha lidem. Předem moc děkujeme.
 • Obec Komňa pořádá a zve na Barokní koncert v kostele v Komni v neděli 2. dubna v 15.00hod. Vstupné dobrovolné.

Ohlášky ze dne 26.2.2017

Napsal Jan Mach. Publikováno Bez kategorie.

 • Ve středu začíná postní doba Popeleční středou – den přísného postu.
 • Na 1. neděli postní odpoledne ve 14,00 hod. bude pobožnost křížové cesty. Ve všední den budou křížové cesty 1x za 14 dnů /ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově/.
 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za nemocné a trpící.
 • V sobotu 4. března povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

POPELEČNÍ STŘEDA – Bystřice p.L: v 15,50hod. začne pobožnost křížové cesty a v 16.30hod. začne mše svatá s udílením popelce.

POPELEČNÍ STŘEDA – Suchá Loz: v 16,50hod. začne pobožnost křížové cesty a v 17,30hod. mše svatá s udílením popelce.

POPELEČNÍ STŘEDA – Bánov: ve 14,30hod. začne pobožnost křížové cesty, V 17,50hod. začne modlitba sv. růžence a v 18.30hod. mše svatá s udílením popelce.

ADORACE: ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                     v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.