NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 18.5.2014

motiv 2014a

- V neděli 18.5. bude požehnán nový kříž . Sraz je ve 14,30 u Bulejků. Dnes je sbírka na opravy kostela

- V pátek 23.5. navštívím zbylé nemocné v Bystřici pod Lopeníkem.

- V pátek v 18,00 hod. začíná v Suché Lozi Noc kostelů - mší sv.

- V sobotu 24.5. budou mít v 10,30 mši sv. padesátníci z farnosti

- V neděli 25.5. bude mše sv. za farníky a zvláště za rodiny uherskobrodského děkanátu. Při mši sv. bude pokřtěna Aneta Marie Beníčková z Bánova

-Sbírka na křesť. média byla 16 712,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Výzva biskupů k volbám do Evropského parlamentu:

Bratři a sestry v Kristu,

prosíme Vás o účast ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční

v pátek 23. a v sobotu 24. května. I když se někdy zdá, že jsou méně důležité než

volby vnitrostátní, v mnohém je to naopak. Evropské normy dnes velmi ovlivňují

nejen ekonomiku, ale i postavení rodiny a sociální politiku, dohromady se jimi řídí

půl miliardy lidí. Jsou často vnímány jako součást jakési obecné morálky, jejíž

dodržování je vyžadováno i po jednotlivých státech. To je velká příležitost, ale

i riziko, pokud se k těmto pravidlům nevyjádříme, pokud se v nich nepokusíme

udržet ducha Evangelia. Zvlášť bychom si přáli, aby se o to zasadili mladí lidé,

tradičně nejodvážnější obránci hodnot. Všechny Vás proto prosíme o účast ve

volbách a o podporu těch kandidátů, kteří jsou připraveni hodnoty Evangelia

v evropské politice prosazovat a hájit.

K tomu Vám společně žehnáme.

Vaši čeští a moravští biskupové