NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

OHLÁŠKY ZE DNE 27.10.2013

-Od neděle je změna letního času na zimní – o 1 hodinu zpět - s tím souvisí i změna začátku večerních bohoslužeb ve farnosti z 18,30 na 17,30 kromě úterý a soboty

- V pondělí 28.10. nebude náboženství

- V úterý 29.10. bude u příležitosti misijní neděle ve škole v Bánově v 18,30 hod. Výstava s projekcí a povídáním „Lidé sedmi sester“ antropoložky a cestovatelky Kláry Suché

-V pátek v 9,30 hod. navštívím Domov v Bánově

- V pátek 1.11. má naše farnost adorační den, kdy se budeme modlit za naše rodiny a nová kněžská a řeholní povolání. Adorace začíná ve 12,00 hod. Jsou zváni všichni z farnosti, aby si našli čas na modlitbu před Nejsvětější Svátostí. Současně bude od 16,00 hod. příležitost ke svátosti smíření.

- Odpustky pro duše v očistci: 1.a 2. listopadu je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

1. – 8.listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky,přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitoa a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

- Sbírka na misie minulou neděli vynesla celkem 33 129,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať