Služba lektorů 2018

Den

Hodina

Liturgická oslava

Jméno

14.4.

18,00

3. neděle velikonoční

Stanislav Vranka

15.4.

10,30

3. neděle velikonoční

Eva Suchánková

21.4.

18,00

4. neděle velikonoční

Ludmila Horňáková

22.4.

10,30

4. neděle velikonoční

Magda Nevařilová

28.4.

18,00

5. neděle velikonoční

Anna Králová

29.4.

10,30

5. neděle velikonoční

Josef Vystrčil

5.5.

18,00

6. neděle velikonoční

Marie Fremlová

6.5.

10,30

6. neděle velikonoční

Jakub Hrbáč

12.5.

18,00

7. neděle velikonoční

Jarmila Suchánková

13.5.

10,30

7. neděle velikonoční

Hana Vavrysová

19.5.

18,00

Slavnost Seslání Ducha Sv.

Blanka Hrbáčová

20.5.

10,30

Slavnost Seslání Ducha Sv.

Jitka Vranková

26.5.

18,00

Slavnost Nejsvětější Trojice

Ludmila Vlčnovská

27.5.

10,30

Slavnost Nejsvětější Trojice

Děti – 1. sv. přijímání

2.6.

18,00

9. neděle v mezidobí

Petr Borák

3.6.

7,30!!!

9. neděle v mezidobí

Magdalena Janků

9.6.

18,00

10. neděle v mezidobí

Anežka Bobčíková

10.6.

10,30

10. neděle v mezidobí

Terezie Vavrysová

16.6.

18,00

11. neděle v mezidobí

Eva Suchánková

17.6.

10,30

11. neděle v mezidobí

Stanislav Vranka