NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky 3.11. 2019

 

Přijměte pozvání k Dušičkové pobožnosti v neděli 3. 11. 2019:

Bystřice pod Lopeníkem 14.00 v kapli, Suchá Loz 15:00 v hřbitovní kapli

Bánov 16.00 v kostele. Po krátké pobožnosti vyjdeme na hřbitov požehnat hroby.

Ve dnech 1. – 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (1. sv. smíření + nemít sebemenší zalíbení v hříchu, a to ani v lehkém! – 2. Sv. příjímání – 3. Modlitba na úmysl sv. Otce). je čtvrtou podmínkou návštěva hřbitova a zde modlitba za zemřelé.

Schází-li některá z podmínek, jedná se o odpustek částečný. Zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Pamatujme na naše blízké zemřelé.

Ve čtvrtek 7. listopadu jsou zvány k modlitbě sv. růžence přede mší sv. v 16.50 v Suché Lozi maminky a babičky /Hnutí matek/.

V příštím týdnu pokračuje příprava na biřmování. V Suché Lozi se sejdeme ve čtvrtek 7. 11. po mši sv. v učebně, v Bánově v pátek 8. 11. po mši sv. na faře.

Pozvání na Svatomartinské hody v Bánově

Sobota 9. listopadu 2019

17:00 hod. Slavnostní mše sv. ke cti sv. Martina, za účasti svatomartinské družiny /mše sv. se zaměřením na děti, mladé a rodiny/; hlavní celebrant P. Zdeněk Gerhard Klimeš z Nivnice.

18:00 hod. Svatomartinská pocta – scénka ze života sv. Martina /před kostelem/; svatomartinský průvod od kostela sv. Martina; děti s lampiony, dospělí se svíčkami

18:30 hod. Světelná show na Jarmeku

Neděle 10. listopadu 2019

10:30 hod. Slavnostní mše sv. ke cti sv. Martina, za účasti krojovaných a svatomartinské družiny /mše sv. se zaměřením na děti, mladé a rodiny/; hlavní celebrant P. Antonín Bachan z Hluku. Všichni jste srdečně zváni.

V pátek 1. listopadu byl v kostele v Bánově Adorační den – velké poděkování všem, kteří se zapojili.

V Bystřici jsou ještě volné úmysly mší sv. na prosinec – můžete si zapsat v sakristii.