NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky 13.10. 2019

Ve středu nebude náboženství 3. – 5. ročník a v pátek 7. – 8. ročník v Bánově.

Misijní neděle letos připadá na neděli 20. října. Ten den budeme zvláště prosit za misie a misionáře. V Bánově a v Suché Lozi můžete podpořit misie aktivitou Misijní koláč, tj. věnováním sladkého (nebo i slaného) pečiva k prodeji za dobrovolný příspěvek a také zakoupením tohoto pečiva. V Bystřici bude misijní jarmark s výrobky dětí ze školy. Proto si nezapomeňte vzít příští neděli peníze. Pečivo na misijní koláč můžete přinést:

V Bánově v pátek 18. října po mši sv. tj. v cca 19:00 – 19:30 na faru.

V Suché Lozi v sobotu 19. října v době 17:00 – 19:00 do učebny v kostele.

V rámci přípravy srdečně zvu na. Misijní most modlitby, který bude v pátek 18. 10. v 17:50 hod. (před mší sv.) v Bánově. Pomodlíme se růženec na úmysl misií.

Dostali jsme pozvánku na 17. setkání lektorů Božího Slova v Olomouci sobota 19. října, 10:00–15:00 v Arcibiskupském paláci v Olomouci, více http://www.kulturaslova.cz/

Ve dnech 28. 10. – 14. 11. 2019 bude Putování relikvie sv. Vincence de Paul, jednoho ze zakladatelů charitního díla, po České republice. Relikvii bude možné uctít mj. jiné na Velehradě, v Uherském Brodě, v Pitíně a na Březové. Více plakát, https://www.vincentini.sk  

CK Veligradtour nabízí ještě volná místa na Národní pouť do Říma ve dnech 9. – 14. listopadu 2019. Odjezd z Uherského Hradiště, cena 8.500 Kč. Více na plakátu, nebo www.veligrad.cz

Mládež děkanátu Uherský Brod srdečně zve na Duchovní obnova pro mládež s P. Markem Váchou, která se uskuteční ve dnech 22. – 23. 11. 2019 v Uherském Brodě.