NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky 6.10. 2019

Začal říjen – měsíc sv. růžence. Tuto modlitbu se modlíme společně také v kostelích naší farnosti vždy 40 minut před začátkem bohoslužby.

V pondělí po mši sv. bude bývat v kostele v Bánově modlitba večerních chval (breviáře).

Výuka náboženství v Bánově: Středa: IV. ročník: 13:20 – 14:05, V. ročník: 14:10 – 14:55 hod.

Pátek: VI. ročník: 12:30 – 13:15, VII. + VIII. ročník: 13:20 – 14:05 hod.

Ve středu 9. října bude návštěva nemocných v Bystřici. Návštěva nemocných v Bánově a v Suché Lozi bude za dva týdny.

Mše sv. pro děti bývají středa, čtvrtek a pátek. Srdečně zvu všechny děti i rodiče.

V příštím týdnu pokračuje příprava na biřmování. V Suché Lozi se sejdeme ve čtvrtek 10. 10. po mši sv. v učebně, v Bánově v pátek 11. 10. po mši sv. na faře.

Ve dnech 18. – 20. října 2019 se v Olomouci uskuteční setkaní Taizé pro mladé Dny důvěry. Na programu jsou společné modlitby s meditativními zpěvy, naslouchání Božímu slovu a také sdílení ve skupinkách a workshopy. Více: www.dnyduvery.cz

Dostali jsme pozvánku na 17. setkání lektorů Božího Slova v Olomouci sobota 19. října, 10:00–15:00 v Arcibiskupském paláci v Olomouci, více http://www.kulturaslova.cz/

Farnost Uherský Brod nabízí volná místa na pouť do Křtin v sobotu 19. října 2019. Podrobnosti na plakátku, je nutno se přihlásit do pátku 11. října v prodejně Gloria.

Misijní neděle letos připadá na neděli 20. října (v pastoračním plánu mylně uvedeno 13. října). Ten den budeme zvláště prosit za misie a misionáře. V Bánově a v Suché Lozi můžete podpořit misie aktivitou Misijní koláč, tj. věnováním sladkého pečiva k prodeji za dobrovolný příspěvek a také zakoupením tohoto pečiva. V Bystřici bude misijní jarmark s výrobky dětí ze školy.

Ve dnech 28. 10. – 14. 11. 2019 bude Putování relikvie sv. Vincence de Paul, jednoho ze zakladatelů charitního díla, po České republice. Relikvii bude možné uctít mj. jiné na Velehradě, v Uherském Brodě, v Pitíně a na Březové. Více plakát, https://www.vincentini.sk  

Duchovní obnova pro mládež s P. Markem Váchou bude 22. – 23. 11. v Uherském Brodě.

V sakristii je možné zakoupit stolní děkanátní kalendář, cena 55 Kč.