NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky 29.9. 2019

Farnost a Charita Uherské Hradiště zve na Misie P. Patem Collinsem, irským misionářem a duchovním autorem, ve dnech 30. 9. – 4. 10. 2019 v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti. Více plakát, nebo www.uhradiste.charita.cz

V pondělí po mši sv. bude bývat v kostele modlitba večerních chval (breviáře).

V úterý začíná říjen – měsíc sv. růžence. Tuto modlitbu se modlíme společně také v kostelích naší farnosti vždy 40 minut před začátkem bohoslužby.

Výuka náboženství v Bánově:

Středa: I. ročník: 11:45 – 12:30 hod., II. ročník: 12:35 – 13:20 hod., III. ročník: 12:30 – 13:15 hod., IV. ročník: 13:20 – 14:05 hod., V. ročník: 14:10 – 14:55 hod.

Pátek: VI. ročník: 12:30 – 13:15 hod., VII. + VIII. ročník: 13:20 – 14:05 hod.

Mše sv. pro děti začnou v prvním říjnové týdnu. Srdečně zvu všechny děti i rodiče.

V pátek je I. pátek v měsíci, den úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Příležitost k adoraci a sv. smíření bude: Bystřice pod Lopeníkem: středa 18.00 – 18.25 hod.

Suchá Loz: čtvrtek 17.15 – 18.25 hod.

Bánov: pátek 17.15 – 18.25 hod.

Společný úmysl adorace: Za mariánské ctitele. Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

V sobotu 5. října povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

Příští víkend bude v Uherském Brodě Růžencová pouť, podrobnosti na plakátku.

Ve dnech 18. – 20. října 2019 se v Olomouci uskuteční setkaní Taizé pro mladé Dny důvěry. Na programu jsou společné modlitby s meditativními zpěvy, naslouchání Božímu slovu a také sdílení ve skupinkách a workshopy. Více: www.dnyduvery.cz

V měsíci říjnu začíná na ADCŽM Přístav v Rajnochovicích kurz Animátor. Tento kurz formuje mladé lidi, kteří se chtějí věnovat druhým a pomáhat jim na cestě k Bohu. Více informací a přihlášení do 30. září na http://mladez.ado.cz/

Farnost Bánov má nové telefonní číslo 739 018 233, pevná linka se ruší.

Ve dnech 28. 10. – 14. 11. 2019 bude Putování relikvie sv. Vincence de Paul, jednoho ze zakladatelů charitního díla, po České republice. Relikvii bude možné uctít mj. jiné na Velehradě, v Uherském Brodě, v Pitíně a na Březové. Více plakát, https://www.vincentini.sk  

Duchovní obnova pro mládež s P. Markem Váchou bude 22. – 23. 11. v Uherském Brodě.