NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky 15.9. 2019

Farnost Uherský Brod oznamuje, že od 1. září bývají nedělní večerní mše sv. ve farním kostela, nikoliv v klášterním. Změna souvisí s příchodem řeholních sester.

V příštím týdnu začne výuka náboženství. Rozvrhy jsou na stránkách škol a na nástěnkách. Pokud jste ještě neodevzdaly přihlášky, prosím co nejdříve.

MSKA Uherský Brod srdečně zve na přednášku P. Marka Orko Váchy: Radost z Boha v pátek 20. září 2019 v 19 hodin v sloupovém sálu Muzea J. A. Komenského.

Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne další ročník akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v době od 18 do 18:15 hod. rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů na zdůraznění nesmírné hodnoty míru a významu společně sdíleného kulturního dědictví.

Příští neděli budeme při mších svatých v Bystřici a Bánově děkovat Pánu Bohu za letošní úrodu.

Farnost Bánov bude mít od 23. 9. 2019 nové telefonní číslo 739 018 233.

Ohlášky: V sobotu 28. září v 11:00 hodin si v Bánově udělí svátost manželství Pavel Janků a Lucie Varaďová oba z Bánova.

V sobotu 5. října 2019 bude v Kroměříži Celostátní misijní kongres dětí. Navazuje na mimořádný misijní měsíc, který se koná na přání papeže Františka v říjnu 2019.

V listopadu se koná Česká národní pouť do Říma, při příležitosti 30 let od svatořečení Anežky České. Pouť doprovází naši biskupové a hlavní program bude ve dnech 11. – 13. listopadu. Ještě je možné se přihlásit mimo jiné: http://www.miklastour.cz Prostějov, https://awertour.cz/ Zábřeh a https://www.ck-kucera.cz/ Zlín.

Adorační den v Suché Lozi – poděkování všem, kteří se zapojili.

V Bánově je vyvěšen upravený rozpis na úklid kostela. Došlo k drobným změnám.