NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky 8.9. 2019

Farnost Uherský Brod oznamuje, že od 1. září budou bývat nedělní večerní mše sv. ve farním kostela, nikoliv v klášterním. Změna souvisí s příchodem řeholních sester.

Ve čtvrtek 12. září /Jména Panny Marie/ bude v kostele v Suché Lozi Adorační den. Nejsvětější svátost bude vystavena od 9.00 hod. (modlitba korunku anděla). V 15.00 hod. bude Korunka k Božímu milosrdenství. V 18.00 hod. bude společné ukončení a sv. požehnání. Zapište se prosím k modlitební službě na lístek na stolku pod kůrem.

Setkání Pastorační rady farnostibude v pátek 13. září po mši sv. na faře.

Ohlášky: V sobotu 14. září v 11:00 hodin si ve Strání udělí svátost manželství Daniela Zetková ze Strání a Martin Vavrys z Bánova.

Příští neděli 16. září budeme slavit Patrocinium kostela sv. Ludmily v Suché Lozi. Při mši sv. v 10.00 proběhne také poděkování za letošní úrodu. Srdečně zveme všechny Ludmily a babičky naší farnosti.

Ve třetím zářijovém týdnu začne výuka náboženství. Rozvrhy jsou na stránkách škol a na nástěnkách. Pokud jste ještě neodevzdaly přihlášky, prosím co nejdříve.

MSKA Uherský Brod srdečně zve na přednášku P. Marka Orko Váchy: Radost z Boha v pátek 20. září 2019 v 19 hodin v sloupovém sálu Muzea J. A. Komenského.

Farnost Bánov bude mít od 23. 9. 2019 nové telefonní číslo 739 018 233. Pevná linka bude zrušena.

V listopadu se koná Česká národní pouť do Říma, při příležitosti 30 let od svatořečení Anežky České. Pouť doprovází naši biskupové a hlavní program bude ve dnech 11. – 13. listopadu. Dopravu zajišťují mimo jiné: http://www.miklastour.cz z Prostějova, https://awertour.cz/ ze Zábřeha a https://www.ck-kucera.cz/ ze Zlína.

V Bánově je vyvěšen upravený rozpis na úklid kostela. Došlo k drobným změnám.

Velké poděkování za podporu Charitní petice „Doma je doma“. Celkem jsem předal Charitě Uherský Brod 275 podpisů (Bánově 110, Suchá Loz 120 a Bystřice 45 podpisů)

Také velké poděkování všem, kteří pomohli připravit Mši sv. s žehnáním dětem a program na farské zahradě minulou neděli.