NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky 1.9. 2019

Tuto neděli 1. 9. jsou všechny děti i rodiče zváni na Mši sv. s žehnáním dětem a školních aktovek před začátkem školního roku a farní diskotéku. Mše sv. začne v kostele sv. Martina v Bánově ve 14:00 hod., program na farské zahradě začne kolem 15. hod. Pro děti budou připraveny soutěže a hry, občerstvení zajištěno, můžete přinést drobné sladkosti ke kávě, nejlépe ve 13 hodin na faru.

Tuto neděli 1. září se bude promítat od 18 hodin na faře v Uherském Brodě film Klára a František. Všechny srdečně zve P. Jindřich Peřina

Farnost Uherský Brod oznamuje, že od 1. září budou bývat nedělní večerní mše sv. ve farním kostela, nikoliv v klášterním. Změna souvisí s příchodem řeholních sester ke kostelu Panny Marie Růžencové.

V pátek je I. pátek v měsíci, den úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Příležitost k adoraci a sv. smíření bude:

Bystřice pod Lopeníkem: středa 18.00 – 18.25 hod.

Suchá Loz: čtvrtek 17.15 – 18.25 hod.

Bánov: pátek 17.15 – 18.25 hod.

Společný úmysl adorace: Za děti a mládež. Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ve čtvrtek 12. září /Jména Panny Marie/ bude v kostele v Suché Lozi Adorační den /Den modliteb za bohoslovce/. Nejsvětější svátost bude vystavena od 9.00 hodin – pomodlíme se korunku anděla. V 15.00 hod. bude modlitba korunky k Božímu milosrdenství. V 18.00 hod. bude společné ukončení a svátostné požehnání. Zapište se prosím k modlitební službě na lístek na stolku pod kůrem.

Setkání Pastorační rady farnosti bude v pátek 13. září po mši sv. na faře.

V sobotu 7.září povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

 

Ve třetím zářijovém týdnu začne výuka náboženství. Rozvrhy jsou na stránkách škol a na nástěnkách. Pokud jste ještě neodevzdaly přihlášky, prosím co nejdříve.

Ohlášky: svatbu plánují uzavřít Zdeněk Matějíček a Veronika Žandová, oba z Bystřice pod Lopeníkem. Stavba bude v sobotu 14. září 2019 v kapli v Bystřici.

Tuto neděli ještě můžete podpořit Petici za záchranu domácí zdravotní péče „DOMA JE DOMA“, kterou vyhlásila Charita. Připojte prosím, svůj podpis a pomozte dostat problém špatného financování domácí péče na jednání parlamentu. Petiční archy jsou vzadu v kostele. Děkujeme! Více na stránkách www.charita.cz

V Bánově je vyvěšen upravený rozpis na úklid kostela. Došlo k drobným změnám.

Farnost Bánov bude mít od 23. 9. 2019 nové telefonní číslo 739 018 233. Pevná linka bude zrušena.