NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky 18.8. 2019

 • Tuto neděli 18. 8. jste srdečně zváni na Pouť do Kopců v Bystřici pod Lopeníkem. Průvod od zvonice vychází v 9.45 hod., a v 10.30 bude poutní mše svatá u kapličky Nanebevzetí Panny Marie. Při mši svaté budeme zvláště prosit za včelaře. Zveme všechny včelaře, krojované, hasiče, děti, mládež a všechny spoluobčany.
 • Dnes večer prosím členy Pastorační rady ze Suché Loze k setkání v 18:00 hod. v učebně v kostele.
  • Nácvik a příprava ministrantů v Suché Lozi bude v pátek po mši sv., tj. v cca 8:30 hod. v kostele. Účast nutná!
  • Ve dnech 22. - 25. 8. 2019 jste všichni srdečně zváni na Sucholožské hody s připomínkou 20 let od posvěcení kostela sv. Ludmily. Z programu:
  • Ohlášky: Svatbu plánují uzavřít Pavel Brabec z Netína u Velkého Meziříčí a Monika Hniličková z Bánova. Svatba bude v sobotu 31. 8. 2019 v kostele v Bánově.
  • „Charita prosí o podporu Domácí zdravotní péče. Jedná se o službu zdravotních sester dojíždějících za nemocnými do domácností.  Nemocný tak může zůstat v péči své rodiny – v prostředí, kde se cítí dobře. V našem regionu tuto službu poskytuje Charita Uherský Brod už víc jak 26 let. Dlouhou dobu byla tato služba zdravotními pojišťovnami finančně podhodnocována a teď bojuje o holou existenci. Charita proto vyhlašuje Petici za záchranu domácí zdravotní péče „DOMA JE DOMA“. Připojte prosím, svůj podpis k petici a pomozte tak dostat tento problém na jednání poslanecké sněmovny.  Potřebujeme minimálně 10 tis. podpisů. Děkujeme! Více na stránkách
  • V neděli 1. 9. jsou všechny děti i rodiče zváni na mši sv. s žehnáním dětem před začátkem školního roku a farní diskotéku. Mše sv. začne v kostele sv. Martina v Bánově ve 14:00 hod.

V pátek 23. 8. bude celodenní adorace od 8:45 hod., v 16:30 ukončení a požehnání. V 17:00 hod. vystoupí schola z Bystřice pod Lopeníkem.

V sobotu 24. 8. bude v 10:00 hod. průvod a v 10:30 Slavnostní mše sv., kterou bude slavit otec arcibiskup Jan a kněží, kteří v naší farnosti v minulosti působili. Odpoledne vystoupí sbory „Plkotnice“ a „Slatinka“ a večer DH Žadovjáci.

V neděli 25. 8. bude v 10:00 Hodová mše sv., kterou bude slavit P. Václav Vrba, bývalý farář v Bánově a nyní farář a děkan ve Veselí nad Moravou. Podrobnosti na plakátech.

Petiční archy jsou vzadu v kostele.