NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky 28. 7. 2019

V neděli 28. 7. se uskuteční 3. prosebná pouť farnosti na sv. Antonínek na Blatnické hoře, odjezd autobusu:

Bystřice 13.00; Suchá Loz 13.10; Bánov 13.15

Program: 14.00 procesí od búd /modlitba sv. růžence/ 15.00 mše svatá

 • Sbírka na kostel z minulé neděle: Bánov 16.692 Kč, Bystřice 4.106 Kč. Suchá Loz 11.800 Kč. Celkem 32.598 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí.

 • Ve středu nebude mše sv. v Bystřici z důvodu oprav na kapli.

 • První pátek v měsíci, společný úmysl adorace: Za dar víry a vytrvalost v dobrém.

  Suchá Loz, středa 16.15 – 17.25 /příležitost ke sv. Zpovědi 16.20 – 17.20/

  Bánov, pátek 17.15 – 18.25 /příležitost ke sv. Zpovědi 17.20 – 18.20/

  Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

 • V sobotu 3. srpna povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

 • Úmysly mší sv. Září – prosinec se budou zapisovat

  Bánov v pátek 2. srpna od 16 hod. V předsíni kostela.