NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 30.12..2018

 • Dnes, tj. v neděli 30. prosince, se uskuteční v Bystřici pod Lopeníkem „Živý betlém“. Zahájení v 15.00 před Kulturním domem v Bystřici pod Lopeníkem.
  • Ve čtvrtek 3. 1. si přijďte Tříkráloví koledníci z Bánova v 18.30 hod. na faru vyzvednout oblečení.
  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za mír a pokoj ve světě
   • V pátek 4. 1. v 18.30 se uskuteční v kostele sv. Martina v Bánově Vánoční koncert. Vystoupí Collegium Classic.

         ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                       /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.25/

                     v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                       /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.25/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

 • V sobotu 5. 1. proběhne Tříkrálová sbírka – obřad žehnání: 9. 30 Bánov; 10.00 Suchá Loz a 10.30 Bystřice.
 • V sobotu 5. 1. povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Příští neděli budou bohoslužby spojeny s obřadem žehnání vody, kadidla a křídy a obřadem zavírání jesliček. Děti, vezměte si prosím zvoneček!
 • Příští neděli jste zváni na Tříkrálový koncert, který se uskuteční v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi v 15.00.