NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 2.12.2018

SETKÁNÍ SE

SVATÝM MIKULÁŠEM

     V pondělí 3. 12. v kostele v Bánově v 17.30

           V úterý 4. 12. v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi v 17.30

           Ve středu 5. 12. v kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem

                                                                                                                            

  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za rodiny a farnost
  • V sobotu 8. 12. povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.00 do 16.25/

                     v úterý v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                    v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.