NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 3.6.2018

  • Po skončení páteční bohoslužby /Slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova/ bude smírná pobožnost před vystavenou Nejsv. Svátostí. Srdečně zveme.
  • Za 14 dní se uskuteční další akce pro naši mládež, a sice závěrečná studentská mše svatá tohoto školního roku. :) Proběhne v pátek 15. 6. 2018 v 18 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě, po mši svaté pak bude připraven táborák na zahradě fary. 
  • V neděli 10. června se bude od 18 hodin promítat na faře v Uherském Brodě film Šarlatový a černý. Film pojednává o skutečné postavě monsignora O’Flahertyho, který za druhé světové války v Římě založil a řídil podzemní organizaci, která zachránila tisíce Židů a spojeneckých vojáků uprchlých ze zajetí před pronásledováním gestapem.