NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 27.5.2018

  • Římskokatolická farnost Bánov srdečně zve na 3. ročník výstavy aranžmá květin s názvem:

POCTA MARII – RŮŽE TAJEMNÁ

Kostel sv. Martina v Bánově bude otevřen:

v neděli 27. 5. od 15.00 do 20.00hodin.

v pondělí 28. 5. od 9.00 do 18.00hodin.

v úterý 29. 5. od 9.00 do 18.00hodin.

Vstup volný. Vstupné dobrovolné.                                  

  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za nová kněžská a řeholní povolání ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté + Euch. procesí
  • V sobotu 2. června povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 16.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
  • V sobotu 16. 6. budou při svatebním mši sv. v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi církevně oddáni: pan Petr Pochylý, Hradčovice a sl. Markéta Horňáková, Suchá Loz.
  • V sobotu 16. 6. budou při svatebním obřadu v kostele sv. Martina v Bánově církevně oddáni: pan Robin Kočica, Bánov a sl. Pavla Beníčková, Bánov. obřadu ve 13.00 ve farním kostele sv. Martina v Bánově církevně oddáni: pan Jaroslav Řezníček, Bánov 348 a sl. Věra Bučková, Bánov 348.

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                     v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.