NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 15.4.2018

  • Poděkování patří všem, kdo jste přispěli při dnešní sbírce určené na pomoc při obnově domovů obyvatel Středního a Blízkého východu.
  • Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu "Velikonoční paprsky" pro dobu před slavností Seslání Ducha svatého. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostávat krátké svatodušní inspirace. Více na nebo plakátku. Aktivita navazuje na Postní kapky, které se setkaly s pozitivním přijetím. 
  • V pátek v20. 4. v 19.30 v Bánově setkání biřmovanců.
  • V neděli 22. 4. při mši sv. v kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lop. proběhne obřad přijetí 4 nových ministrantů. V
  • V sobotu 28. 4. budou při svatebním obřadu v 10.30 ve farním kostele sv. Martina v Bánově církevně oddáni: pan Michal Dalajka, Bánov 277 a sl. Andrea Urbancová, Bánov 660.
  • V sobotu 28. 4. budou při svatebním obřadu v 10.30 ve filiálním kostele sv. Ludmily v Suché Lozi církevně oddáni: pan Jiří Dohnal, Hlavní 221, Hluk a sl. Mgr. Petra Kubišová, Suchá Loz 252.