NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 25.3.2018

  • Dnes o Květné neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod., kterou povedou muži.

Program bohoslužeb o velikonočních svátcích

Kostel sv. Ludmily v Suché Lozi

Zelený čtvrtek 29. 3. 2018

Mše svatá: 16.45hod.

Soukromá adorace: do 19.00hod.

Sbírka na církevní školy.

Velký pátek 30. 3. 2018

Velkopáteční obřady: 16.45hod.

Pokladnička: na Boží hrob v Jeruzalémě.

Bílá sobota 31. 3. 2018

Začátek vigilie: v 18.00hod.

Sbírka na kostel.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

1. 4. 2018

/Bohoslužbu doprovází dechová hudba pana Adamce ze Suché Loze/

Mše svatá v: 7.30hod. spojená s obřadem

žehnání velikonočních pokrmů.

Sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

Pondělí velikonoční 2. 4. 2018

/Bohoslužbu doprovází schola ze Suché Loze/

Mše svatá v: 7.30hod.

Sbírka na pastorační aktivity farnosti.

Neděle Božího milosrdenství

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství:13.30hod.

Mše svatá: 14.00hod. spojená se slibem dětí ze společenství Misionář srdce.

Po mši svaté: Farní kavárna + program v kulturním sále v Suché Lozi.

Kostel sv. Martina v Bánově

Zelený čtvrtek 29. 3. 2018

Mše svatá: 18.30hod.

Soukromá adorace: do 20.00hod.

Sbírka na církevní školy.

Velký pátek 30. 3. 2018

Křížová cesta na Skalu: 14.00hod.

Velkopáteční obřady: 18.30hod.

Po obřadech modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a soukromá adorace do 20.00hod. Pokladnička: na Boží hrob v Jeruzalémě.

Bílá sobota 31. 3. 2018

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství:14.00hod.

Začátek vigilie: 19.30hod.

Sbírka na kostel.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 1. 4. 2018

/Bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka/

Mše svatá: 10.30hod. spojená s obřadem

žehnání velikonočních pokrmů.

Sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

Po mši svaté: modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.

Pondělí velikonoční 2. 4. 2018

Mše svatá: 10.30hod.

Po mši svaté: modlitba Korunky k Božímu milosrdenství

Sbírka na pastorační aktivity farnosti.