NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 17.12.2017

  • Oblastní Charita Uherský Brod děkuje farníkům, kteří se zapojili do sbírky potravin /úterý 12. 12. 2017/. Vybralo se celkem 750 kilogramů, které jsou hned připraveny pomáhat. zástupce ředitele - koordinátor TKS a přímé pomoci 
    vedoucí Centra seniorů,
    vedoucí CPMP svaté Zdislavy, sbírková činnost

Přijměte pozvání k vánočním bohoslužbámv bánovské farnosti

Neděle 24. 12.

Štědrý den

BÁNOV

14.00

Vánoční bohoslužba pro děti, rodiče a starší

Po bohoslužbě otevření Betléma ze slámy u fary

Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček!

SUCHÁ LOZ

21.00

„Půlnoční“ bohoslužba.

BÁNOV

23.00

„Půlnoční“ bohoslužba.

Po bohoslužbě zpívání koled u betléma ze slámy

Pondělí 25. 12.

Slavnost Narození Páně

SUCHÁ LOZ

7.30

Slavnostní bohoslužbu doprovází dechová hudba pana Adamce

BYSTŘICE

9.00

Slavnostní bohoslužba

BÁNOV

10.30

Slavnostní bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka

BÁNOV

17.00

Vánoční koncert

Úterý 26. 12.

Svátek sv. Štěpána

SUCHÁ LOZ

7.30

Bohoslužba spojená s obřadem žehnání dětem

BYSTŘICE

9.00

Bohoslužba spojená s obřadem žehnání dětem

BÁNOV

10.30

Bohoslužba spojená s obřadem žehnání dětem

BÁNOV

15.00 – 19.00

Výstava betlémů

Betlém ze slámy bude otevřen pro veřejnost od 24. 12. do 7. 1. 2018 denně od 8.00 do 19.00hod.