NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 26.11.2017

  • V příštím týdnu bude možné zapsat si úmysly mší sv. na měsíce leden, únor, březen a duben: ve středu v Bystřici a ve čtvrtek v Suché Lozi po mši sv. a v pátek v Bánově v předsíni kostela od 16.00.
  • V pondělí 27. 11. v Bánově, v úterý 28. 11. v Suché Lozi a ve středu 29. 11. od 9.00hod. se uskuteční návštěva kněze u nemocných doma.
  • Ve středu 29. 11. v kostele v Bánově a v Suché Lozi od 8.00 do 18.00 bude Adorační den.V sobotu 2. prosince povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
    • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za nová kněžská a řeholní povolání
  • Při mši sv. v sobotu 2. 12. v Bánově a v neděli 3. 12. v Suché Lozi, Bystřici pod Lop. a v Bánově si můžete přinést do kostela adventní věnce k požehnání. Věnce stačí položit před obětní stůl.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.20

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                      v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.