NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 29.10.2017

  • Ve středu 1. listopadu bude Adorační den a Den modliteb za bohoslovce. V 8.00 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a celodenní adorace do 18. 20.
  • Ve čtvrtek 2. listopadu na faře od 10.00 Klub maminek „Sluníčko“.
  • V pátek 3. listopadu se v Bánově na faře se sejdou „Žirafínci“. Sraz v 16.30!V pátek 3. listopadu se v 19.00 v kostele v Bánově uskuteční 1. setkání biřmovanců.
    • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za mír a pokoj ve světě
  • V sobotu 4. listopadu povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
  • Příští neděli 5. listopadu jste zváni k Dušičkové pobožnosti: 14.00 v Bystřici, 15.00 v Suché Lozi a v 16.00 v Bánově. Sraz u centrálního kříže hřbitova.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.20

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                     v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.