NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Pouť září 2017

Poutní zájezd farnosti 18. - 20. září 2017

(foto viz. galerie)

V letošním roce, kdy uplynulo 100 let od zjevení Panny Marie fatimským pasáčkům, jsme se rozhodli v naší farnosti uspořádat farní pouť do „Českomoravské Fatimy“ v Koclířově u Svitav, prohlédnout si jedinečný kostel v Neratově, uctít patronku rodin svatou Zdislavu v Jablonném v Podještědí, navštívit farnost P. Repky ve Cvikově, pomodlit se a prohlédnout jedno z hlavních poutních míst v Čechách – Svatou Horu u Příbrami.

K velké lítosti nás i P. Kupky, jsme tentokrát vyrazili bez něj, protože kvůli služebním povinnostem se musel této pouti vzdát. Brzy ráno před odjezdem odsloužil mši svatou, dal nám požehnání a duchovní doprovod svěřil bratru Václavu Škvařilovi. Zhostil se ho jako začátečník výborně a jeho vtipné průpovídky byly milým zpestřením poutě.

Autobus poutníků z Bánova, Suché Loze a Bystřice p. L. tentokrát řídil zkušený a ochotný p. M. Zicha z Luhačovic.

První plánovanou zastávkou byl Koclířov. Dočkali jsme se vřelého přijetí a ochoty sestry Ludmily, která se nám věnovala až k odjezdu autobusu. Nejprve jsme společně navštívili kostel sv. Filomény a sv. Jakuba, pomodlili venkovní „křížovou cestu“, prohlédli „Památník anděla pro ČR“ a pasáčků, kopie z Aljustrelu, prošli Alejí Minutěnka, Lurdskou zahradou, zastavili u památníku biskupa J. Hloucha a sv. Jana Pavla II. V poutním kostele sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské jsme shlédli film o fatimských zjeveních, pomodlili společně růženec a poklonili u sochy P. Marie.

Plni dojmů jsme směřovali k druhému cíli prvního dne pouti – do vesnice Neratov, která „vstala z mrtvých“. Farář a jedna rodina jí vrátili život. Sdružení Neratov, které si novousedlíci založili, zaměstnává výhradně lidi s handicapem. Mariánskou pobožnost jsme se pomodlili a zazpívali v kostele Panny Marie, zvláštním svou prosklenou střechou a celkovým netypickým pojetím.

Z klidného Neratova jsme odjížděli na ubytování do Hradce Králové do hotelu „Černigov“. Odtud jsme brzy ráno vyjeli do Jablonného v Podještědí.

V nádherné bazilice minor sv. Zdislavy a sv. Vavřince odsloužil mši svatou P. Angelik, sestra Magdaléna nám poutavě vyprávěla o životě Paní Zdislavy i o celé bazilice. Po prohlídce baziliky jsme sešli do krypty, pomodlili litanie ke sv. Zdislavě a většina poutníků se vydala za slunečného počasí na vycházku ke studánce sv. Zdislavy. Nemohli jsme vynechat farnost Cvikov ležící nedaleko Jablonného, kde slouží už několik let vlčnovský rodák – P: Rudolf Repka. Na vlastní oči jsme se mohli přesvědčit, že prostředky ze sbírek i v naší farnosti slouží dobré věci. Takové skvosty, jaké se nachází v tamějším kostele a faře, by bez dotace státu a sbírek byly určeny k zániku. Po pohoštění na faře jsme odjeli na lesní „křížovou cestu“-za rodiny, které se ochotně ujala rodina Bobčíků. Další ubytování jsme měli v Praze – v hotelu Brilliant. Hned po snídani jsme směřovali do cíle naší pouti – na Svatou Horu k Příbrami. I tam nás ochotně přijali, po mši svaté sloužené P. Davidem jsme měli možnost uctít sošku P. Marie. Poté jsme si společně s místní průvodkyní prohlédli nedávno opravený poutní areál a v nádherných prostorách původního klášterního refektáře měli společný oběd. Křížové cesty v ambitech, stejně jako mariánské pobožnosti u sochy P. Marie se ujal opět místní kněz. Závěrečným posvěcením upomínkových předmětů a požehnáním na cestu ukončil náš poutní program. Už nás čekala zpáteční cesta, kde nemohly chybět mariánské písně, ale i ty naše krásné slovácké.

Celé tři dny nám přálo počasí. Pro některé účastníky to byla „životní pouť“.

Za její zdárný průběh, organizaci a zajišťování patří opět velké poděkování p. Miloši Mandíkovi. Děkuji také starostovi p. Marku Mahdalovi za propagační materiál, který jsme společně s dalšími suvenýry předávali v navštívených místech a prezentovali naši obec.

Hlavní poselství dané ve Fatimě:

„Mé neposkvrněné srdce zvítězí“ (13. 7. 1917). FATIMA je naše naděje ...

                                                                                    Marie Pavlíčková