NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 10.9.2017

  • V sobotu 30. září při svatební mši svaté v 10.30 v kostele sv. Martina v Bánově budou církevně oddáni: pan Bc. Tomáš Beníček, Bánov 607 a sl. Mgr. Kristýna Beníčková, Nezdenice 162.
  • Ve čtvrtek 14. září se uskuteční v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi ADORAČNÍ DEN.

ADORAČNÍ A POSTNÍ DEN.

DEN MODLITEB ZA RODINY, DĚTI, MLÁDEŽ, NEMOCNÉ A TRPÍCÍ V KOSTELE SV. LUDMILY V SUCHÉ LOZI

Duchovní příprava na nedělní oslavu patrocinia kostela

Čtvrtek 14. září 2017

Svátek Povýšení svatého Kříže

8.00 – mše svatá

8.45 – výstav Nejsv. svátosti oltářní

             – korunka k Božímu milosrdenství

9.00 – soukromá adorace

12.30 – společná adorace, litanie k Nejsv. Srdci Páně a svátostné požehnání

Příležitost ke sv. zpovědi: čtvrtek 7.20 – 7.50