NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 27.8.2017

  • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při sbírce na kostel minulou neděli.
  • Organizátoři Celostátního setkání mládeže v Olomouci co nejsrdečněji děkují všem, kteří toto setkání podpořili svou modlitbou, obětí či jakýmkoli jiným způsobem. Věříme, že hojnost plodů tohoto setkání bude vidět i v našich farnostech.

Jménem Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík

  • V sobotu 2. září se uskuteční Prosebná pouť děkanátu Uherský Brod za obnovu rodin a duchovní povolání na Velehradě.

          Program: 15.00 Modlitba sv. růžence nebo Přednáška: „Jak přemýšlet o zpovědi?“

                         16.00 Adorace

                         17.00 Mše svatá s otcem biskupem – asistence farnost Bánov

  •  Farní  Den Rodiny se uskuteční v neděli 3. září 2017:

          - ve 14:00 mše svatá v kostele sv. Martina v Bánově

          - žehnání dětí /aktovek/ na začátku školního roku

          - po skončení mše svaté požehnání rodinám s dětmi u sochy Panny Marie před

            kostelem

          - v 15:30 na farní zahradě Farní diskotéka s veverkou Terkou

            + soutěž: Jak vypadá veverka?

          - v případě nepříznivého počasí diskotéka přesunuta do sálu ZŠ Bánov

          - Připravena bude tombola, hry a soutěže. Občerstvení zajištěno.