NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 9.7.2017

  • Příští neděli 16. 7. v 10.00 oslavíme Výročí posvěcení bánovského kostela. Odpoledne jste zváni na Folklorní memoriál Zdeňka Zálešáka v prostoru Pálenice v 15.00. Srdečně zve Spolek Hútek. Vstup volný, vstupné dobrovolné.
  • Je možné zapisovat se v sakristii na 1. prosebnou pouť farnosti na sv. Antonínek v neděli 30. července.
  • V sobotu 22. července budou při svatební mši svaté v 11.00 v Bánově církevně oddáni: pan Bc. Daniel Grančič, Sabinovská 4, Prešov a slečna Eliška Machalová, Bánov 292.
  • V neděli 23. července ve 14.00 se uskuteční pobožnost u kaple sv. Anny v Bystřici pod Lopeníkem.