NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
 • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
 • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
 • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe
 • Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.
 • Při sbírce na kněžský hrob minulou neděli se vybralo 19.900,-Kč. Pán Bůh zaplať.
 • V úterý 28.5. jedeme na pouť na sv. Hostýn: odjezd 6.45 Bystřice pod Lop., 6.55 Suchá Loz, 7.00 Bánov. Zapište se ještě vzadu na stolku. V 9,15mše sv. za poutníky z Bánova, Bystřice pod Lop. a Suché Loze.
 • V pondělí 27.5. bude po mši sv. Biblická hodina
 • Ve středu 29.5. bude mše sv. v Bystřici pod Lop.
 • Ve čtvrtek 30.5. bude mše sv. v Suché Lozi už v 17,00 hod. a po ní průvod Božího Těla
 • V sobotu 1.6. bude v Bánově po mši sv. průvod Božího Těla – prosím o přípravu oltářů
 • V neděli 2.6. budou pokřtěni Markéta Hauerlandová z Bánova a Sofie Monika Drábková ze Suché Loze. V 17,00 adorace ve všech kostelích se Sv. Otcem.
 • Zápis mší sv. na další pololetí do 31.12.2013:


Pouze ročníkové mše nobo kulatá jubilea:

V pondělí 27.5. od 9,00-10,00 Bánov

Středa 29.5. od 18,00- 18,30 Byst. pod Lop.

Čtvrtek 30.5. od 16,30-17,00 Suchá Loz

Ostatní:

Pondělí 3.6. od 9,00 hod. Bánov

Středa 5.6. po mši sv. Suchá Loz

Čtvrtek 6.6. po mši sv. Bystřice pod Lop.


Od července se ruší mše sv. v Bánově v 6,45 úterní a je možné ji odsloužit v Suché Lozi , pokud bude zájem. V tom případě by byla mše sv. v Suché Lozi v úterý ráno a ve čtvrtek večer a v Bystřici ve středu večer.