NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Křížová cesta 2017

Svátky jara a Velikonoce 2017 v Bánově

(foto viz. galerie)

Neodmyslitelnou součástí slavení jara je jeho přivítání. První dubnovou neděli tradičně chodila krojovaná děvčátka s „letečkem“ k příbuzným, aby jim zazpívala, že „ svatý Jiří vstává, zemi odmykává“. Před několika lety vznikla velice dobrá myšlenka s vystoupením a krátkým programem holčiček v obřadní síni a ukázala se jako šťastnou. Děvčátka se prezentovala v hojném počtu v nádherných bánovských krojích s tématicky laděným jarním pásmem. Zhostila se ho na výbornou a patří jim, paní učitelkám z MŠ a všem, kdo k tomu přispěli, velký dík.

První dubnový víkend patřil i prodejní výstavě Adély Volné. Její keramika tentokrát vynikala v domácím prostředí.

V pondělí po „novém letě“ už poněkolikáté, spálili zimu v podobě slaměné Moreny žáci základní školy. V některých obcích zvyk letitý, u nás tento obyčej „se ujal“ až později.

Zdálo by se, že už nic nebránilo, aby se jaro ujalo své vlády. Meteorologické zprávy nevěštily nic moc dobrého, ale naštěstí prognózy nevyšly a ani na pondělí velikonoční nebylo třeba lyží.

Oblečení do krojů mohli proto chlapi z „Hútku“ již tradičně absolvovat svou obchůzku.

Do místní knihovny se v Bánově nechodí jen za účelem půjčování knih a časopisů. Šikovné knihovnice tentokrát připravily překrásné malování vajíček voskem. Skvělá akce...

Všechny bohoslužby největších křesťanských svátků byly v naší farnosti letos se zaměřením na děti a školní mládež. Byly tomu přizpůsobeny i začátky obřadů. Obavy i největších pesimistů, že ani to účast neovlivní, se nepotvrdily. Takové zapojení a účast dětí si zaslouží pochvalu.

Hned o Květné neděli při mši svaté spojené s obřadem žehnání ratolestí jich byla velká skupina, stejně jako na Zelený čtvrtek, při Velkopátečních obřadech, vigilie na Bílou sobotu i na slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v neděli. Luštily křížovky s náboženskou tématikou, přinášely do kostela jejich tajenky v podobě chleba, hřebů, kamene, sluníček, srdíček, ale i své přímluvy a modlitby.

Na Zelený čtvrtek odlétají zvony do Říma. Místo hlasu zvonů našeho kostela jsme tak až do soboty mohli vidět a slyšet „hrkáče, kteří procházeli obcí za zvuků různých dřevěných hrkaček. Kluci, díky vám a vydržte!

O Velkém pátku mnohé kroky našich farníků kráčely při křížové cestě od kostela na Skalu. V podání bánovské mládeže opět pečlivě připravené a důstojné. I jim patří dík.

Bohoslužbu při slavnosti Zmrtvýchvstání Páně doprovázela dechová hudba Bánovjanka, mši svatou o neděli Božího milosrdenství schola ze Suché Loze. Odpoledne byla na programu modlitba Korunky k Božímu milosrdenství (ta se modlila už od Velkého pátku každý den) a emotivním zážitkem byl i velikonoční koncert skupiny „S Ním“. Za vše dík.

Zvykli jsme si, že přicházíme do kostela vždy pečlivě uklizeného, vše připravené na svém místě, všechny dečky, ubrusy precizně vyprané a nažehlené. Květinová výzdoba našeho kostela je zcela ojedinělá, aranžmá mnohdy originální. V každou roční dobu, o každém svátku, při všech obřadech, ke každé příležitosti. Za vším je třeba vidět práci, obětavost i nadšení lidí, kteří to dělají. Važme si jich, protože to není tak zcela samozřejmé. Milé ženy, pane kostelníku, díky!

Za všechny akce pro děti, za vyzdobení kostela sluníčky a srdíčky, texty modliteb a písní, sestavení, organizaci a účast na bohatém programu bohoslužeb pro celou farnost si velké „ Pán Bůh zaplať“ zaslouží náš neúnavný a vždy vlídný pan farář Jiří Kupka.

    

/napsala Marie Pavlíčková/