NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

 
Loading...
 

Seznam všech bohoslužeb naleznete ZDE

Vítáme Vás na stránkách naší farnosti
  • Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu. sv.František Saleský
  • Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc. bl.Rupert Mayer
  • Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho;služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj. sv.Maxmilián Maria Kolbe

Ohlášky ze dne 9.4.2017

  • Dnes o Květné neděli jste všichni zváni k pobožnosti Křížové cesty ve 14.00hod, kterou povedou naši lektoři.
  • Příští neděli bude možné si nechat požehnat velikonoční pokrmy.
  • Na bohoslužbu příští neděli prosím přineste postní pokladničky.

Program bohoslužeb o velikonočních svátcích

Kostel sv. Ludmily v Suché Lozi

Kostel sv. Martina v Bánově

Zelený čtvrtek   13. 4. 2017

Mše svatá: 16.45hod.

Soukromá adorace: do 21.00hod.

Sbírka na církevní školy.

Velký pátek 14. 4. 2017

Velkopáteční obřady: 16.45hod.

Pokladnička: na Boží hrob v Jeruzalémě.

Bílá sobota   15. 4. 2017

Čtení Bible od 8.00hod.

Začátek vigilie: v 16.45hod.

Sbírka na kostel.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

/Bohoslužbu doprovází dechová hudba pana Adamce ze Suché Loze/

Mše svatá v: 7.30hod. spojená s obřadem žehnání velikonočních pokrmů.

Sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

Zelený čtvrtek   13. 4. 2017

Mše svatá: 18.30hod.

Soukromá adorace: do 21.00hod. Sbírka na církevní školy.

Velký pátek   14. 4. 2017

Křížová cesta na Skalu: 14.00hod.

Velkopáteční obřady: 18.30hod.

Po obřadech modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a soukromá adorace do 21.00hod.

Pokladnička: na Boží hrob v Jeruzalémě.

Bílá sobota   15. 4. 2017

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství: 14.00hod.

Začátek vigilie: 18.30hod.   Sbírka na kostel.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

/Bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka/

Mše svatá: 10.30hod. spojená s obřadem žehnání velikonočních pokrmů.

Sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

Po mši svaté: modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.