Články

Ohlášky ze dne 31.3..2019

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za děti a mládež.
 • Setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude ve středu 3. 4. v Bystřici, v Suché Lozi ve čtvrtek 4. 4. a v Bánově v pátek 5. 4. po skončení večerní bohoslužby.
 • V sobotu 6. dubna povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • V sobotu 13. 4. budou při svatebním obřadu v 10.00 ve farním kostele sv. Martina v Bánově církevně oddáni: pan Jakub Hauerland, Bánov a sl. Karolína Vaculová, Březová.
 • Společná svatá zpověď bánovské farnosti /v kostele v Bánově, Suché Lozi, Bystřici/: sobota 13. 4. od 14.00 do 15.15hod.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 3.3.2019

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

POPELEČNÍ STŘEDA

Den přísného postu

6.března 2019

Farní kostel sv. Martina v Bánově

 • 14.30 Křížová cesta
 • 15.00-17.45 -adorace
 • 17.50 -modlitba sv. růžence/tajemství bolestná/
 • 18.30 mše sv. s udělováním popelce
 • 16.30 Bystřice pod Lopeníkem - mše sv. s udělováním poplce
 • 17.30 Suchá Loz - mše sv. s udělováním popelce
 • Příští neděli /1. postní/ bude Pobožnost Křížové cesty ve 14.00;

povedou ministranti.

Ohlášky ze dne 24.2.2019

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při dnešní sbírce Haléř sv. Petra.
 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za dar víry a vytrvalost v dobrém.
 • Setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude ve středu 27. 3. v Bystřici, v Suché Lozi ve čtvrtek 28. 3. a v Bánově v pátek 1. 3. po skončení večerní bohoslužby.
 • V sobotu 2. března povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

                    v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 27.1.2019

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • Poděkování patří všem, kteří jste přispěli při sbírce na kostel minulou neděli.
 • V pátek v Bánově a v sobotu v Suché Lozi proběhne při mši svaté žehnání svící.
 • Svatoblažejské požehnání se bude udělovat v  pátek v Bánově a v sobotu v Suché Lozi.
 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za nová kněžská a řeholní povolání.
 • V sobotu 2. února povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

ADORACE: v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 20.1.2019

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů

Farnost Šternberk a Centrum pro rodinu Šternberk Vás společně zvou na

Hromniční pouť matek

ve farním kostele Zvěstování Panny Marie

ve Šternberku

v sobotu 2. února 2019

Program pouti:

9:20 - modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření

10:00 - mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek

kolem oltáře, hl. celebrant Mons. Josef Nuzík

12:00 - polední přestávka

13:00 - v kostele přednáška Mgr. Markéty Klímové

13:35 - adorace matek za děti

14:00 - závěrečné požehnání a zakončení pouti