Články

Ohlášky ze dne 6.5.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • Ve středu 9. května pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie na faře v Uherském Brodě od 19 hodin přednášku arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera s názvem HOSPODAŘENÍ CÍRKVE – zkušenosti a perspektiva.
 • Žáci, učitelé a zaměstnanci Katolické základní školy v Uherském Brodě srdečně zvou na Školní akademii ke Dni Matek v sobotu 12. května v 16.00hod. v sále Domu kultury v Uherském Brodě.
 • Charita Uherský Brod pořádá akci  - plavání pro tříkrálové koledníky v Aquaparku Delfín v Uherském Brodě v termínech: 14. 5. 2018 od 15.00 do 17.00hod. a 21. 5. 2018 od 15.00 do 17.00hod. 1koledník do 18let má 1volný vstup na 90min. Více informací o termínech a přihlášení na plakátku.“
 • V sobotu 19. 5. budou při svatební mši svaté v 10.30 ve farním kostele sv. Martina v Bánově církevně oddáni: pan Martin Pánek, Vlčnov 977 a sl. Martina Kočicová, Panská 16, Kunovice.
 • Dnes odpoledne jste zváni k Májové pobožnosti ve 14.00hod. v kostele.

Ohlášky ze dne 29.4.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za mariánské ctitele
 • Setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude ve středu 2. 5. v Bystřici, v Suché Lozi ve čtvrtek 3. 5. a v Bánově v pátek 4. 5. po skončení večerní bohoslužby.
 • V sobotu 5. května povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Ve středu 9. května pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie na faře v Uherském Brodě od 19 hodin přednášku arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera s názvem HOSPODAŘENÍ CÍRKVE – zkušenosti a perspektiva.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 15.4.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • Poděkování patří všem, kdo jste přispěli při dnešní sbírce určené na pomoc při obnově domovů obyvatel Středního a Blízkého východu.
 • Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu "Velikonoční paprsky" pro dobu před slavností Seslání Ducha svatého. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostávat krátké svatodušní inspirace. Více na nebo plakátku. Aktivita navazuje na Postní kapky, které se setkaly s pozitivním přijetím. 
 • V pátek v20. 4. v 19.30 v Bánově setkání biřmovanců.
 • V neděli 22. 4. při mši sv. v kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lop. proběhne obřad přijetí 4 nových ministrantů. V
 • V sobotu 28. 4. budou při svatebním obřadu v 10.30 ve farním kostele sv. Martina v Bánově církevně oddáni: pan Michal Dalajka, Bánov 277 a sl. Andrea Urbancová, Bánov 660.
 • V sobotu 28. 4. budou při svatebním obřadu v 10.30 ve filiálním kostele sv. Ludmily v Suché Lozi církevně oddáni: pan Jiří Dohnal, Hlavní 221, Hluk a sl. Mgr. Petra Kubišová, Suchá Loz 252.

Ohlášky ze dne 8.4.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu "Velikonoční paprsky" pro dobu před slavností Seslání Ducha svatého. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostávat krátké svatodušní inspirace. Více na nebo plakátku. Aktivita navazuje na Postní kapky, které se setkaly s pozitivním přijetím. 
 • V pondělí v Bánově, v úterý v Suché Lozi a ve středu v Bystřici od 9.00hod. se uskuteční návštěva kněze u nemocných doma.
 • Ve čtvrtek 12. dubna  v Suché Lozi povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.50 maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Příští neděli 15. dubna bude při mši svaté vykonána sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel Středního a Blízkého východu.

Ohlášky ze dne 1.4.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za mír a pokoj ve světe.
 • Setkání rodičů a dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude ve středu 4. 4. v Bystřici, v Suché Lozi ve čtvrtek 5. 4. a v Bánově v pátek 6. 4. po skončení večerní bohoslužby.
 • V sobotu 7. dubna povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 16.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Přijměte pozvání na jubilejní XV. Farní ples /aneb letos velikonoční/, který se bude konat v sobotu 7. 4. 2018 od 19.00hod. ve společenském sále v Suché Lozi. Hrát bude DH Skaličané.
 • V neděli 8. 4. /Neděle Božího milosrdenství/ bude v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi následující program: 13.30 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a litanie k Božímu milosrdenství 14.00 mše svatá spojená se slibem dětí farnosti z nového společenství Misionář srdce /mši sv. bude doprovázet „nová“ Schollička 15.30 Farní kavárna ve společenském sále /hrát bude dech. hudba pana Adamce/.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.