Články

OHLÁŠKY ZE DNE 1.12.2013

Napsal Super User. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

-V neděli1.12. bude požehnání adventních věnců

-V úterý od 8,00-17,00 bude probíhat Den otevřených dveří Katolické základní školy v Uh. Brodě.

-Ve středu 4.12. bude Výstav Nejsv. svátosti v Bystřici pod Lopeníkem

-Ve čtvrtek 5.12. bude v 16,30 hod. svátost smíření a Výstav. Dopoledne navštívím DD v Suché Lozi

-V pátek 6.12. navštívím DD v Bánově a odpoledne bude v 16,30 svátost smíření a Výstav Nejsvětější svátosti

-V sobotu 7.12. od 9,00-12,00 hod. je den otevřených dveří na AG v Kroměříži

-Ve středu, čtvrtek a pátek navštíví naši farnost sv. Mikuláš

-Zároveň prosím všechny ochotné vedoucí i děti, aby se zapsali vzadu v kostele na stolku k účasti na Tříkrálové sbírce, která proběhne 4.1.2011

 

OHLÁŠKY ZE DNE 8.12.2013

Napsal Super User. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

-V neděli budou pokřtěni Klára Čapková a Lukáš Kočica z Bánova

-V příštím týdnu se budou zapisovat mše sv. Nejprve ti co mají společné výročí ročníku, potom ti co mají kulaté výročí a pak ostatní. V pondělí v Bánově od 9,00 hod., ve středu v Bystřici po mši a ve čtvrtek v Suché Lozi po mši sv.

-Ve středu v 15,30 hod. je v Bánově pohřeb + p.Bohumila Chovance

OHLÁŠKY ZE DNE 15.12.2013

Napsal Super User. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

-V pátek 20.12. od 16,00 hod. – 16,15 u prodejny COOP u kostela pořádá Charita Uh.Brod Potravinovou sbírku – trvanlivé potraviny – olej, mouka, cukr, rýže, těstoviny, luštěniny, trvanlivé mléko pro bezdomovce a potřebné. Zde budete moci předat tyto věci pracovníkům Charity.

-V pátek od 19,00 hod. bude v sále v Suché Lozi program Vianoce zpod Rosutca, ve kterém účinkují soubory z Terchovej. Srdečně jste zváni.

-V sobotu 21.12. od 14,00 hod. bude v Bánově, Suché Lozi i Bystřici příležitost k předvánoční svátosti smíření. Přijďte včas. Zpovědníci potom musí odejít na bohoslužby do svých farností.

-Arcidiecézní charita v Olomouci žádá o příspěvek pro děti na Ukrajinu. Další informace na stránkách Charity Olomouc.

-Katolická škola v Uh.Brodě zve děti a rodiče na předvánoční předškoličku 18.12. od 16,00 hod. v Jirchářské ulici Uh.Brod.

 

OHLÁŠKY ZE DNE 26.5.2013

Napsal Super User. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.
 • Při sbírce na kněžský hrob minulou neděli se vybralo 19.900,-Kč. Pán Bůh zaplať.
 • V úterý 28.5. jedeme na pouť na sv. Hostýn: odjezd 6.45 Bystřice pod Lop., 6.55 Suchá Loz, 7.00 Bánov. Zapište se ještě vzadu na stolku. V 9,15mše sv. za poutníky z Bánova, Bystřice pod Lop. a Suché Loze.
 • V pondělí 27.5. bude po mši sv. Biblická hodina
 • Ve středu 29.5. bude mše sv. v Bystřici pod Lop.
 • Ve čtvrtek 30.5. bude mše sv. v Suché Lozi už v 17,00 hod. a po ní průvod Božího Těla
 • V sobotu 1.6. bude v Bánově po mši sv. průvod Božího Těla – prosím o přípravu oltářů
 • V neděli 2.6. budou pokřtěni Markéta Hauerlandová z Bánova a Sofie Monika Drábková ze Suché Loze. V 17,00 adorace ve všech kostelích se Sv. Otcem.
 • Zápis mší sv. na další pololetí do 31.12.2013:


Pouze ročníkové mše nobo kulatá jubilea:

V pondělí 27.5. od 9,00-10,00 Bánov

Středa 29.5. od 18,00- 18,30 Byst. pod Lop.

Čtvrtek 30.5. od 16,30-17,00 Suchá Loz

Ostatní:

Pondělí 3.6. od 9,00 hod. Bánov

Středa 5.6. po mši sv. Suchá Loz

Čtvrtek 6.6. po mši sv. Bystřice pod Lop.


Od července se ruší mše sv. v Bánově v 6,45 úterní a je možné ji odsloužit v Suché Lozi , pokud bude zájem. V tom případě by byla mše sv. v Suché Lozi v úterý ráno a ve čtvrtek večer a v Bystřici ve středu večer.

OHLÁŠKY ZE DNE 19.5.2013

Napsal Super User. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • V neděli 19.5. je slavnost Seslání Ducha svatého a zároveň mimořádná sbírka na kněžský hrob. V Suché Lozi budou přijati dva noví ministranti.

V 17,00 hod. Vás Hútek zve na zpívání u máje.
V 18,00 hod. bude mít skupinka biřmovanců p. Ondrašíkové na faře setkání

 • V pátek 24.5. budou mít v 18,00 hod. odjezd biřmovanci do Rajnochovic
 • V pátek v 19,00 hod. začíná v kostele v Bánově program k Noci kostelů