Články

Ohlášky ze dne 5.8.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • V neděli 13. 8. jste všichni srdečně zváni na Pouť do Kopců v Bystřici pod Lopeníkem. V 9.40 řazení průvodu u zvonice; 9.45 průvod vychází; 10.30 mše svatá. Hlavní celebrant: Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský. Při mši svaté proběhne obnova manželských slibů. Zveme manželské páry, děti a mládež, krojované, hasiče a všechny spoluobčany.

Ohlášky ze dne 29.7.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za rodiny a farnost.
  • V sobotu 11. 8. budou při svatební mši sv. v 11.30 v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi církevně oddáni: MUDr. Martin Bujáček a Mgr. Eva Živnéřová, DiS
  • Dnes odpoledne 2. prosebná pouť farnosti na sv. Antonínek na Blatnické hoře

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Odjezd autobusů v neděli 29. 7.:

Bystřice 13.00; Suchá Loz 13.10;

Bánov 13.15

   Program: 14.00 procesí od búd

                     /modlitba sv. růžence/                

                     15.00 mše svatá

Ohlášky ze dne 22.7.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • V pátek 27. 7. se sejdou biřmovanci v 19.30 v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi.
  • V sobotu 4. 8. budou při svatební mši sv. v 13.00 v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi církevně oddáni: Ladislav Horňák, Bánov a Dagmar Vystrčilová, Bánov.
  • Od pondělí 23. 7. do soboty 28. 7. budeme prožívat Novénu ke sv. Antonínovi, jako přípravu na 2. prosebnou pouť farnosti na sv. Antonínek na Blatnické hoře v neděli 29. 7.

Odjezd autobusů v neděli 29. 7.:

Bystřice 13.00; Suchá Loz 13.10;

Bánov 13.15

   Program: 14.00 procesí od búd

                     /modlitba sv. růžence/                

                     15.00 mše svatá

Ohlášky ze dne 15.7.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • Od pondělí 23. 7. do soboty 28. 7. budeme prožívat Novénu ke sv. Antonínovi, jako přípravu na 2. prosebnou pouť farnosti na sv. Antonínek na Blatnické hoře v neděli 29. 7.

Odjezd autobusů v neděli 29. 7.:

Bystřice 13.00; Suchá Loz 13.10;

Bánov 13.15

   Program: 14.00 procesí od búd

                     /modlitba sv. růžence/                

                     15.00 mše svatá

Ohlášky ze dne 17.6.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

  • V sobotu 30. 6. budou při svatebním obřadu v 11.00 v kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem církevně oddáni: pan Karel Knotek a sl. Tereza Dulínková

Přijměte pozvání na Farní den, který se uskuteční v neděli

24. června 2018.

V kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem bude ve 14.00 slavena mše svatá.

Po jejím skončení začne program na venkovním prostranství před kaplí.

Hrát bude dechová hudba Komňané.

Vystoupí mužský folklórní sbor Hutek z Bánova /www.hutek.banov.cz/

Pro děti budou připraveny hry a soutěže.

Občerstvení zajištěno.

Srdečně zve P. Jiří Kupka,farář