Články

Ohlášky ze dne 9.9..2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • Charita Uherský Brod děkuje farníkům za podporu sbírky školních potřeb – vybralo se víc jak 50 školních batohů a spoustu dalších pomůcek, které už putují k potřebným dětem! Děkujeme.
 • Dnes v neděli 9. září se bude od 18 hodin na faře v Uherském Brodě promítat film Habermannův mlýn. Srdečně zveme.
 • Ve středu 12. září /Jména Panny Marie/ bude v kostele v Suché Lozi ADORAČNÍ DEN /Den modliteb za bohoslovce/. Program: 8.00 – mše sv. za bohoslovce a živé a zemřelé mariánské ctitele; 8.45 – korunka k Božímu milosrdenství, litanie k Nejsv. Srdci Páně a svátostné požehnání; 9.00 do 18.00 – soukromá adorace
 • Příští neděli 16. září budeme slavit Patrocinium kostela sv. Ludmily v Suché Lozi. Při mši sv. v 10.00 proběhne obřad žehnání babičkám a Ludmilám. Srdečně zveme Ludmily a všechny babičky naší farnosti.

Ohlášky ze dne 2.9..2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za děti a mládež.
 • V sobotu 8. září jste všichni zváni na Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání na Velehradě s o. arcibiskupem Janem. Pojďte prosit Pána žní!
 • V neděli 9. září se bude od 18 hodin na faře v Uherském Brodě promítat film Habermannův mlýn. Srdečně zveme.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 18.00 do 18.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

                    v pátek v Bánově – od 17.15 do 18.25

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.20 do 18.20/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 26.8.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • Příští neděli 2. září jste všichni srdečně zváni na:
 • DEN RODINY
 • ve 14.00 hod. mše svatá v kostele sv. Martina v Bánově
 • žehnání dětí /aktovek/ na začátku školního roku
 • po skončení mše svaté požehnání rodinám s dětmi u sochy Panny Marie před kostelem
 • v 15:30 na farní zahradě Farní diskotéka s vodníkem Lojzíkem+soutěž: Namaluj nejkrásnější rybu.
 • V případě nepříznivého počasí diskotéka přesunuta do sálu ZŠ Bánov

                                        

   

Připravena bude tombola, hry a soutěže.

Občerstvení zajištěno.

Ohlášky ze dne 19.8.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • Příští neděli 26. 8. jste všichni srdečně zváni na Pouť včelařů do Bánova. Před bohoslužbou proběhne obřad žehnání nové sochy Panny Marie v kostele – dar pana plukovníka Dubce.
 • V sobotu 8. 9. budou při svatební mši sv. v 11.00 v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi církevně oddáni: Ján Kročil a Petra Velecká.
 • ve 14:00 mše svatá v kostele sv. Martina v Bánově
 • žehnání dětí /aktovek/ na začátku školního roku
 • po skončení mše svaté požehnání rodinám s dětmi u sochy Panny Marie před kostelem
 • v 15:30 na farní zahradě Farní diskotéka s vodníkem Lojzíkem+soutěž: Namaluj nejkrásnější rybu.
 • V případě nepříznivého počasí diskotéka přesunuta do sálu ZŠ Bánov

                                         v neděli 2. září 2018:

Připravena bude tombola, hry a soutěže.

Občerstvení zajištěno.

Ohlášky ze dne 12.8.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • V pondělí v Bánově, v úterý v Suché Lozi a ve středu v Bystřici od 9.00hod. se uskuteční návštěva kněze u nemocných doma.
 • V sobotu 18. 8. ve 13. 30 se uskuteční tradiční pobožnost u kaple sv. Rocha v Suché Lozi.
 • V neděli 19. 8. jste všichni srdečně zváni na Sucholožské hody. V 9.40 řazení průvodu u kaple sv. Rocha; 9.45 průvod vychází; 10.20 slavnostní mše sv. Hlavní celebrant: P. Kamil Strak, ředitel sekce pro mládež při ČBK. Zveme krojované, děti a mládež, skauty, hasiče a všechny spoluobčany.