Články

Ohlášky ze dne 13.1.2019

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Farnost Šternberk a Centrum pro rodinu Šternberk Vás společně zvou na

                                           Hromniční pouť matek

ve farním kostele Zvěstování Panny Marie

ve Šternberku

v sobotu 2. února 2019

Program pouti:

      9:20 - modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření

10:00 - mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek

kolem oltáře, hl. celebrant Mons. Josef Nuzík

12:00 - polední přestávka

13:00 - v kostele přednáška Mgr. Markéty Klímové

13:35 - adorace matek za děti

14:00 - závěrečné požehnání a zakončení pouti

Srdečně zveme naše maminky k prožití společenství a k modlitbám za své děti.

Svíce k ofěře si budete moci zakoupit při příchodu do kostela. Nebude se vydávat oběd, proto si, prosím, vezměte s sebou vlastní jídlo! Káva a čaj bude zajištěna.Větší organizované skupiny poutnic prosíme, aby se přihlásily - nejpozději do 31. ledna 2019 na adresu: Římskokatolická farnost Šternberk, Farní 3, 785 01, Šternberk tel: 731 621 117 nebo 605 707 877, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Celý program pouti se koná v areálu kostela a bývalého kláštera.

Prosíme všechny účastnice, aby se teple oblékly!

Ohlášky ze dne 6.1.2019

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • 1.Pozvání na Farní ples, který se koná v sobortu 19.1.2019 ve Sportovní hale v Bánově, Předprodej vstupenek bude v sobotu 12.1.2019 po večetní mši sv. v Bánově a v neděli 13.1. po mších sv. v sakristii, tj. týden před plesem.
 • Poděkování patří všem tříkrálovým koledníkům a dospělému doprovodu.

*

 

Centrum pro rodinu děkanátu Uherský Brod

 

vyhlašuje u příležitosti konání Tříkrálové sbírky

 

výtvarnou soutěž:

 

NAKRESLI TŘI KRÁLE

 

Soutěž je připravena pro následující kategorie:

 

• kategorie 3 až 6 let

 

• 1. kategorie – 1. až 3. třída

 

• 2. kategorie – 4. až 5. třída

 

• 3. kategorie – 6. až 9. třída

 

- formát A4 nebo A3, libovolná technika

 

Zezadu napište čitelně: jméno a příjmení, třída, škola,

 

email a telefon a odevzdejte na faře nebo v zákristii

 

vašeho kostela do 23. ledna

 

Tři vítězné výtvarné práce z každé věkové kategorie budou ohodnoceny věcnými cenami a VYSTAVENY NANÁSTĚNCE V KOSTELE

 

Vyhlášení výsledků proběhne v neděli 27. 1. při mši svaté v 10:15 ve farním kostele v Uherském Brodě.

Ohlášky ze dne 30.12..2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • Dnes, tj. v neděli 30. prosince, se uskuteční v Bystřici pod Lopeníkem „Živý betlém“. Zahájení v 15.00 před Kulturním domem v Bystřici pod Lopeníkem.
  • Ve čtvrtek 3. 1. si přijďte Tříkráloví koledníci z Bánova v 18.30 hod. na faru vyzvednout oblečení.
  • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za mír a pokoj ve světě
   • V pátek 4. 1. v 18.30 se uskuteční v kostele sv. Martina v Bánově Vánoční koncert. Vystoupí Collegium Classic.

         ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – po mši svaté

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 do 17.25/

                     ve čtvrtek v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                       /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.25/

                     v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

                       /příležitost ke sv. zpovědi od 16.20 do 17.25/

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

 • V sobotu 5. 1. proběhne Tříkrálová sbírka – obřad žehnání: 9. 30 Bánov; 10.00 Suchá Loz a 10.30 Bystřice.
 • V sobotu 5. 1. povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.
 • Příští neděli budou bohoslužby spojeny s obřadem žehnání vody, kadidla a křídy a obřadem zavírání jesliček. Děti, vezměte si prosím zvoneček!
 • Příští neděli jste zváni na Tříkrálový koncert, který se uskuteční v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi v 15.00.

Ohlášky ze dne 2.12.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

SETKÁNÍ SE

SVATÝM MIKULÁŠEM

     V pondělí 3. 12. v kostele v Bánově v 17.30

           V úterý 4. 12. v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi v 17.30

           Ve středu 5. 12. v kapli sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem

                                                                                                                            

 • První pátek v měsíci – společný úmysl: Za rodiny a farnost
 • V sobotu 8. 12. povedou modlitbu sv. růžence přede mší sv. v 17.20 v Bánově maminky a babičky /Hnutí matek/.

ADORACE: ve středu v Bystřici pod Lop. – přede mší svatou

                     /příležitost ke sv. zpovědi od 16.00 do 16.25/

                     v úterý v Suché Lozi – od 16.15 do 17.25

                    v pátek v Bánově – od 16.15 do 17.25

Zvlášť srdečně jsou k adoraci zváni členové Eucharistické hodiny a společenství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Ohlášky ze dne 11.11.2018

Napsal Jan Mach. Publikováno Hlavní kategorie - Ohlášky.

 • Dnes, tj. v neděli 11. listopadu v době od 13.30 do 14.00, budou znít kostelní zvony jako připomínka konce 1. světové války a symbolické uctění památky padlých v 1. světové válce. Prosíme, vzpomeňte v modlitbě!
 • Moravsko-Slezská křesťanská akademi a Centrum pro rodinu Uh. Brod srdečně zve na přednášku otce Rudolfa Smahela, pedagoga vyučujícího na CMTF v Olomouci s názvem: Výchova dítěte v křesťanské rodině. Přednáška se uskuteční ve středu 14. listopadu v 19.00 v sále fary v Uh. Brodě.
 • Příští neděli, třetí v měsíci, vykonáme měsíční sbírku na kostel.